Case 2015: Cement med tydliga miljömål

Cementproduktionen står för större delen av Troldtekts koldioxidavtryck.

Därför är det avgörande att Aalborg Portland, som levererar all cement till Troldtekts akustikplattor, arbetar strategiskt för att minska sin miljöpåverkan.

Troldtekt and the environment

Huvuddelen av Troldtekts CO2-utsläpp kommer från cementproduktionen, som tillsammans med vatten och certifierat granträ är råmaterial i Troldtekts cementbunda träull. Troldtekt lägger därför stort fokus på att Aalborg Portland ska dela våra miljövärderingar.

– För Troldtekt är det ett medvetet, strategiskt och avgörande beslut att välja en cementleverantör som arbetar målmedvetet för att minska sina CO2-utsläpp, säger Renate Blom, projektledare för utveckling, miljö och kvalitet hos Troldtekt.

Miljöarbete förankrat på högsta ledningsnivå

Gemensamt för Troldtekt och Aalborg Portland är att företagens miljöinitiativ är tydligt förankrade på högsta ledningsnivå och att miljömålen är en del av de övergripande affärsmålen.

– Att minska CO2-utsläppen är en integrerad strävan i vårt miljölednings­system, liksom i vår miljö- och energigrupp. Vi introducerade miljöledningsarbete i ett tidigt skede och har en rad olika miljö- och energicertifieringar, till exempel ISO 14001, ISO 50001 och EU:s EMAS-certifiering, säger Preben Andreasen, miljö- och energichef hos Aalborg Portland.

Tydliga mål för minskad energiförbrukning

Varje år sätter Aalborg Portland upp tydliga mål för, bland annat, minskade CO2-utsläpp och lägre energiförbrukning. Ett övergripande mål med åtgärderna är att säkerställa att Aalborg Portlands kunder kan uppnå sina miljömål, till exempel genom att utveckla miljövänliga cement- och betongprodukter och förbättra betongens livslängd. 

– Ett exempel är vår vita cement, där vi endast använder avsvavlat gips, vilket är ett återvunnet material som framställs i fabrikens process för rening av svavelrökgaser. Vi använder avsvavlat gips från vår egen process, men köper även in produkten från lokala kraftstationer. Det innebär att vi inte behöver ta hem så mycket naturligt gips från Kanada. Tyvärr var tillgången till avsvavlat gips mindre under 2015 än tidigare år, säger Preben Andreasen.

Cementbunden träull återförs till kretsloppet

Aalborg Portland bjuder även in kund­erna, däribland Troldtekt, att delta i miljöarbetet.

– 2015 inledde Aalborg Portland och Troldtekt ett samarbete för återvinning av byggmaterial. Förhoppningen är att vi i framtiden ska kunna använda cementbunden träull från rivningsprojekt som ett hållbart bränsle och som råmaterial i ny cement. Utmaningen är att organisera ett system för insamling från byggarbetsplatser och återvinningsstationer, och det arbetar vi med just nu, säger Preben Andreasen.

Konkreta miljöresultat för Aalborg Portland

  • Färdigställande av anläggning där 60 % av den energi som går åt för cementtillverkning kan hämtas från alternativa bränslen.
  • Alternativa bränslen står nu för 41 % av den energi som förbrukas för tillverkning av grå cement.
  • Alternativa bränslen står nu för 20 % av den energi som förbrukas för tillverkning av vit cement.