Troldtekt arbetar för fler FSC®-certifierade skogar

FSC-veckan, danska Världsnaturfondens skogskonferens och firandet av FSC Danmarks årsdag.

Det är några av aktiviteterna som Troldtekt deltog i under 2019, i samarbete med FSC Danmark.

Vi har också gjort ett gemensamt ­upprop i media om behovet av fler certifierade skogar.

Troldtekt arbetar för fler FSC-certifierade skogar

– Många av våra akustikplattor är redan FSC-certifierade (FSC®C115450), men vi vill att ännu fler ska bli det, i takt med att fler danska skogsägare nu förhoppningsvis certifierar sina skogar. Vår strategi är att ha en hållbar produktion, och marknadens efterfrågan på FSC-­certifierade produkter ökar. Därför ­ser vi ett stort behov av fler certifierade skogsområden i Danmark, säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

På Troldtekt har vi även arrangerat möten mellan danskt skogsbruk och aktörer från träindustrin för att öka utbudet av lokalt, certifierat trä.

Förutsättningar för mer hållbar skog

Idag är endast 20 procent av den danska skogsmarken FSC-certifierad, och efterfrågan överstiger utbudet. FSC-märkningen är ett intyg på att det inte fälls fler träd än vad skogen klarar att reproducera, men märkningen innebär också att lokal personal ­är utbildad, har tillgång till säkerhets­utrustning och får skälig lön.

– Skogsbruket har väntat på att ­efterfrågan ska skjuta i höjden på allvar. Samtidigt har det funnits behov av att se över och optimera den danska FSC-standarden, så att kraven blir ­färre och mer praktiskt inriktade. ­Därför uppmanar vi nu privata skogs- och markägare att certifiera sina skogar, säger Loa Dalgaard Worm, strategi- och utvecklingschef på FSC Danmark.

Troldtekt FSC

Samtal med kommunen ledde till certifierade skogar

Som ett direkt resultat av det ­gemensamma ”uppropet” från ­­FSC Danmark och Troldtekt har Ringkøbing-Skjerns kommun nu beslutat att FSC-certifiera alla sina skogar.

– Jag blev inbjuden till ett möte på Troldtekt, där även FSC Danmark deltog. De berättade om fördelarna med certifieringen och hur svårt det var att få tag på tillräckligt mycket FSC-certifierat trä. Därför har vi nu bestämt oss för att FSC-certifiera våra skogar som ett komplement till vår PEFC-certifiering. Samtidigt kommer jag aktivt att försöka påverka mina kollegor i andra kommuner, säger Hans Østergaard (V), ordförande för kommunstyrelsen ­i Ringkøbing-Skjern.

Bättre möjligheter att köpa råvirke lokalt

Troldtekt tillverkar alla sina akustikplattor i Troldhede, som ligger i Ringkøbing-Skjerns kommun. Beslutet att FSC-certifiera de kommunala skogarna ger oss bättre möjligheter att köpa vårt råvirke lokalt.

– Det är klart att vi lyssnar när ett av de stora företagen i vår kommun uppmärksammar oss på ett behov. Jag är glad att vi nu kan erbjuda FSC-certifierat trä till bland annat Troldtekt. Det är viktigt för deras försäljning, både i Danmark och på exportmarknader som Tyskland, säger Hans Østergaard.