Troldtekt satsar fullt ut på FSC®-certifiering

Troldtekt ökar andelen hållbart, FSC-certifierat trä och kan nu leverera produkter med certifikatet ”FSC 100%”. Samtidigt har Troldtekt fasat ut PEFC-certifieringen och kommer framöver att ha fullt fokus på FSC.

Troldtekt satser fuldt ud på FSC-certificering

Nu kan minsta flisa av träet i Troldtekts FSC-certifierade akustikplattor spåras tillbaka till ett ansvarsfullt skogsbruk. Hittills har Troldtekt levererat produkter i kategorin ”FSC Mix Credit”, men är nu godkända för att leverera plattor med certifikatet ”FSC 100%”, vilket ställer andra krav på spårbarhet och hantering av råmaterial i produktionen.

Samtidigt har Troldtekt ökat inköpen av FSC-certifierat trä, så nu lever var fjärde trädstam upp till hållbarhetsbeteckningen. Denna andel kommer att bli ännu större i framtiden eftersom Troldtekt upplever stor efterfrågan på FSC-certifierade produkter.  

– Vi har en del kunder som gärna vill köpa plattor av FSC-trä. Inte minst eftersom det har en positiv påverkan på det hållbara bokslutet och ger poäng i de frivilliga certifieringarna inom hållbart byggande. Den senaste tiden har vi uppdaterat våra interna processer och vi köper in så mycket FSC-certifierat trä vi kan, säger Renate Blom som är miljöchef på Troldtekt A/S.

Effektiviserad administration
Vid uppdatering av de interna rutinerna fick Troldtekt hjälp av FSC Danmark, där Troldtekt är medlem. FSC Danmark är den danska grenen av den internationella FSC-organisationen. Alla delar av verksamheten granskades, från inköp till produktion.

– I grund och botten handlar det om att ha struktur, så att man alltid är säker på att endast hållbart trä används i de FSC-certifierade produkterna. I ett företag som Troldtekt, som började köpa in hållbart trä tidigt, byggs processen ofta upp stegvis, och kunskaperna är ett resultat av företagets erfarenheter. Här kunde vi bidra med en utomståendes blick, och visa områden där det fanns utrymme för effektivisering, säger Loa ­Dalgaard Worm, sekretariatschef för
FSC Danmark. 

All in på FSC
Samtidigt har Troldtekt beslutat att inte längre certifiera produkter enligt standarden PEFCTM, så FSC kommer framöver att vara den hållbarhetscertifiering som kunder, leverantörer och medarbetare ska förhålla sig till.

– Allt färre av våra kunder efterfrågar PEFC-certifierade produkter jämfört med FSC. Kraven för båda certifieringarna ändras löpande och överensstämmer inte helt. Så för att förenkla våra interna processer har vi valt att undvika ”dubbel certifiering” och framöver satsa fullt ut på FSC, säger Renate Blom. 

Fakta om Troldtekt och FSC®

FSC står för Forest Stewardship Council® och är en internationell icke-vinstdrivande märkningsstandard för trä och papper. Systemet etablerades 1994. FSC baseras på tio grundprinciper för ansvarsfullt skogsbruk, som är en ”grundlag” för FSC och gäller för förvaltning av FSC-certifierade skogar i hela världen.

Troldtekt blev FSC-certifierade 2013 och blev 2018 godkända för att leverera produkter i kategorin ”FSC 100%”, (FSC®C115450), vilket betyder att allt trä i en platta uppfyller FSC-kraven.

FSC är bland annat positiv till Cradle to Cradle och ger poäng i frivilliga certifieringar som DGNB, LEED och BREEAM.