Case 2016: Målningshall ger mindre spill och mer arbetsglädje

En fullt automatiserad målningsanläggning har minskat Troldtekts färgsvinn med över 70 procent. Hallen och den nya tekniken blev ett lyft för arbetsmiljön.


Foto:
Efterfrågan på målade plattor ökar. Det nya målningssystemet är effektivare och minskar spillet.

Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Hundratusentals liter färg per år förbrukas när Troldtekts akustikplattor målas i vitt, grått, svart och specialkulörer. Efterfrågan på målade plattor ökar, och 2016 investerade Troldtekt därför 13 miljoner kronor i ett nytt målningssystem och en ny målningshall.
– Även om vi hade målat dygnets alla timmar, sju dagar i veckan, hade det gamla systemet för låg kapacitet. Planen var att hitta plats för ett nytt system i våra befintliga lokaler. Men genom att bygga en helt ny hall har vi kunnat sätta upp en helautomatisk produktionslinje som är effektivare och ger en bättre arbetsmiljö, säger Orla Jepsen, fabrikschef hos Troldtekt.

Har valt den bästa tekniken
När plattorna målas uppstår alltid ett visst spill. En del av spillfärgen kan återanvändas i produktionen, men en viss andel samlas upp av filter som förbränns, utan miljöpåverkan. Med det nya systemet har spillet minskat med över 70 procent.
– Vi valde den dyraste av två möjliga maskiner, eftersom den gav minst resurssvinn. Den är också enklare att rengöra och underhålla, säger Orla Jepsen. 
Det nya systemet förbrukar även mindre energi för ventilation av hallen och torkning av de målade plattorna. Hur stor energibesparingen blir per målad kvadratmeter är för tidigt att säga.

Inga fler manuella processer
Det nya målningssystemet har ökat arbetsglädjen. Medarbetarna slipper hantera plattorna manuellt – i stället kan de koncentrera sig på att övervaka anläggningen från sina truckar. Eftersom den nya lösningen är fullständigt automatisk krävs det dock att man skaffar sig kunskap om all teknik.
– Det är bra för arbetsmiljön att de manuella lyften har försvunnit. Men tekniken ställer nya krav på maskinoperatörerna. För att klara dem på bästa sätt har vi ingått ett upplärningsavtal med systemets leverantör, säger Orla Jepsen,
som också berättar att medarbetarna samtidigt har fått en ljusare och trevligare arbetsmiljö:
– När vi byggde den här ljusa hallen på 1 200 kvadratmeter, så kom vi på att den även skulle kunna användas för att visa upp våra designlösningar. Därför fungerar hallen också som ett showroom, till både medarbetares och besökares glädje. 

Medarbetarna om den nya målningshallen

Lilly Bonde Pedersen, maskinoperatör
”Det nya målningssystemet är mer avancerat och millimeterexakt. Det ställer andra krav på oss i personalen.”
Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Morten Søndergaard, maskinoperatör
”Jag tycker det är positivt att det nya systemet minskar spillet, och att vi nu kan köra igenom fler plattor på kortare tid. Det minskar kostnaderna och bidrar i slutändan till att säkra arbetstillfällena.”
Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal

Torben Pehrson, maskinoperatör
”Med den nya hallen har vi fått en ljus och trevlig arbetsmiljö. Det nya systemet innebär också att vi måste lära oss många nya saker.”
Troldtekt, CSR 2016 - Malerhal