Case 2016: Systematisk sortering gynnar miljön och ekonomin

Troldtekt fokuserar nu extra starkt på att se till att papper och plast inte hamnar i samma avfallsbehållare. Tack vare ett nytt sorteringssystem har det har blivit lättare för Troldtekt att säkerställa att avfallet hanteras korrekt, och att så mycket som möjligt återanvänds.


Foto:
Allan Madsen deltog aktivt i processen för att etablera ett nytt sorteringssystem.

Troldtekt, CSR - affaldshåndtering

Gamla pappkassar, tomma färgburkar, trasiga lysrör och emballageband av polypropenplast. När Troldtekt-plattorna tillverkas, genereras många olika sorters avfall varje dag, och avfallet måste hanteras rätt. En del av avfallet kan återanvändas, men annat måste hanteras och kasseras i enlighet med vissa miljöregler. Tidigare har Troldtekt anlitat flera olika företag för att transportera bort avfallet. En del av avfallet, till exempel papp, brändes i fabrikens ugn. Sammantaget var det här en ineffektiv och opraktisk process.
– Papp har ganska lågt brännvärde, så att elda upp det var enbart ett sätt att bli av med det. Dessutom var vi missnöjda med att flödet till ugnen hindrades, säger Allan Madsen från Troldtekts underhållsavdelning.

Avfallshantering är en gemensam uppgift
Allan Madsen och hans kollegor påtalade problemet för Troldtekts ledning, och nu har företaget etablerat ett nytt och omfattande sorteringssystem. Sorteringssystemet har införts av flera skäl, men det var avgörande att medarbetarna själva var en aktiv del av processen, säger miljöchef Renate Blom.

Alltid rätt behållare till hands

Troldtekt, CSR 2016 - affaldshåndtering

Varje avdelning i Troldtekts fabrik har fått egna avfallsstationer som motsvarar de specifika behoven på avdelningen. Verkstadslärlingen Frederik Haunstrup fick i uppgift att svetsa de specialdesignade hållarna till avfallsskyltarna som visar vad som ska läggas i behållaren.
– Vi har ansträngt oss för att göra det enkelt att sortera rätt och se till att rätt behållare alltid är nära till hands. Till exempel behöver snickarna kunna göra sig av med emballage, medan verkstaden måste bli av med spillolja, stuprör, metall och kemikalier. För mig som lärling var det en intressant uppgift, särskilt utmaningen att svetsa de runda rör som stativen är gjorda av, säger Frederik Haunstrup.

Även de inhyrda containrarna markeras med Troldtekts avfallsskyltar.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

-Det enda sättet att göra avfallssortering till ett succé är att alla medarbetare kan se poängen med det. Om en enda person sorterar fel, så omkullkastas hela systemet. Därför var det viktigt att medarbetarna gav oss konkret information om var det fanns behov av att sortera, säger Renate Blom.

Sortering ger bättre överblick
Utöver de rent praktiska och miljömässiga vinsterna finns det andra fördelar med det nya avfallssorteringssystemet. Nu anlitar Troldtekt ett och samma företag för att sköta bortforslingen av avfallet, vilket gör det lättare att få överblick över vad som händer med sopor som lämnar fabriken.
– Det är en viktig del av vår övergripande strategi att återvinna så mycket som möjligt och att agera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Det innebär också att vi måste ha kontroll över data och dokumentation om hur mycket avfall som går till förbränning, återanvändning, deponi och så vidare. Detta har blivit mycket lättare nu när vi har en enda samarbetspartner som sköter bortskaffandet och återanvändningen, säger Renate Blom.

Eftersom de mindre containrarna töms med truck, är den manuella hanteringen minimal.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

Bra pengar i papp och plast

Plasten sorteras lokalt och läggs slutligen i en stor container.
Troldtekt, CSR 2016 - Affaldshåndtering

När behållarna är fyllda ser alltiallon Allan Hammer till att de töms i de olika containrarna. Han kontrollerar också att allt har blivit rätt sorterat. Det finns både miljömässigt och ekonomiskt goda skäl att sortera noggrant.  
– Jag har blivit ett slags förman för återvinningen. Kollegorna vet att de kan fråga mig om de är osäkra på hur något ska sorteras. Att införa systemet har gått riktigt bra, och bara ett fåtal gånger har saker lagts i fel behållare. Sorteringssystemet kräver naturligtvis att man är lite mer noggrann än vanligt, men alla kan verkligen se meningen med det. Det är sunt förnuft att värna om miljön, och med det nya systemet får vi pengar för de saker som kan återanvändas, i stället för att betala för att bli av med dem. I synnerhet papp och plast ger bra pengar om man är noggrann med sorteringen, säger Allan Hammer.