Case 2015: Ny torkugn med hälften så stor energiförbrukning