Case 2015: Cementbundet träullsavfall blir ny resurs