Trycksaker med grönt avtryck

Tryckeribranschen har varit under hård press de senaste åren. Ett av de företag som har klarat sig heter KLS PurePrint, som producerar Troldtekts trycksaker. Ett starkt fokus på miljön var receptet för att lyckas.
Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar trycksaker med grönt avtryk

Digitaliseringen och finans­krisen var ingen bra kombination för tryckeribranschen. Den resulterade i att merparten av landets tryckerier var tvungna att slå igen. KLS PurePrints överlevde, tack vare sitt starka hållbarhetsfokus.

– Efter finanskrisen ökade intresset för klimat- och miljöaspekten, och då blev det tydligt för oss att vi skulle börja rida på den vågen, säger Kasper Larsen, direktör för KLS PurePrint.

KLS PurePrints satte upp som mål att bli världens miljövänligaste tryckeri, och 2015 uppnådde företaget Cradle-to-Cradle-certifiering på bronsnivå.

Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar trycksaker med grönt avtryk

Platina för hållbar energi
Redan 2016 höjdes företagets Cradle to Cradle-certifiering till silvernivån – samma nivå som Troldtekt. Det var bäddat för ett samarbete, och nu produceras alla våra trycksaker av KLS PurePrint.

– Hållbarhet är utgångspunkten i allt som vi gör, och certifieringen betyder att våra kunders trycksaker inte förorenar eller tär på jordens resurser, utan tvärtom kan vara en del av naturens eget kretslopp. Därför kan man också säga att trycksakerna inte är ohälsosamma för vare sig människor eller miljön, säger Kasper Larsen.

KLS PurePrint kan också skryta med att vara det tredje företaget i världen som har en platinacertifiering inom hållbar energi, som är ett av de fem Cradle to Cradle-kriterierna.

– Förklaringen är bland annat att vi bara använder energi som kommer från vindkraftverk, att alla våra bilar är elbilar och att vi har utvecklat en ny analysmodell för att beräkna trycksakernas CO2-förbrukning från råvaruutvinning till leverans, säger Kasper Larsen.

Från silver till guld
Trots lyckade certifieringsresultat är KLS PurePrints hållbarhetsomställning inte klar. Cradle to Cradle-certifieringen ställer nämligen krav på kontinuerlig förbättring av produkter och processer – vilket KLS PurePrint är i full färd med. Kasper Larsens förhoppning är att tryckeriet ska certifieras på guldnivå 2019.

– Vi har redan satt igång en rad åtgärder som ska se till att vi når guldnivån. Till exempel har vi extra stort fokus på klimatvänliga transporter och kemikaliefria produkter, vilket innebär att vi bidrar till högre andel elbilar, fler cykelbanor och utveckling av kemikaliefria tryckplåtar, säger Kasper Larsen.