Troldtekt & samhället

Case 2019: Examensprojekt gav idé till ny lösning

2019 samarbetade Troldtekt med en grupp studenter som fick chansen att lösa högteknologiska produktionsutmaningar. Studenterna vände upp-och-ned på en problemställning och kom med helt nya idéer.

Troldtekt öppnade under våren 2019 fabriksdörrarna för en grupp elever från utbildningen ”Teknikbaserad företagsutveckling” på Aarhus Universitet. Som led i ett examensprojekt fick eleverna en beskrivning av komplexa utmaningar som Troldtekt arbetar med i den högteknologiska produktionen i Troldhede.

Case 2019: Sponsor av framtidens arkitekter

Innovation är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Därför vill vi premiera studenter som utvecklar nya idéer inom området arkitektur.

2019 var vi huvudsponsor för en tävling där arkitekturstudenter från Hamburg ritade framtidens skola.

Troldtekt och samhaellet

Case 2019: Uppmärksammat utvecklingsprojekt

I den danska byn Mørke har man genomfört ett uppmärksammat utvecklingsprojekt, som bland annat har resulterat i en helt ny samlingslokal med fokus på hållbarhet och återvinning.

Troldtekt har donerat ett tak till huset.

Uppmärksammat utvecklingsprojekt | Troldtekt AB

Case 2018: Socialt ansvar över gränserna

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda CSR-arbetet dit. Konkret har vi valt att stödja aktiviteter som är av godo för samhället och som är i linje med våra affärsmål.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Case 2018: En hjälpande hand kan lyfta de bästa idéerna

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

Case 2018: Stöd till lokal livsmedelsbutik

Tack vare handlingskraftiga invånare har Troldhede fått en modern livsmedelsbutik och bensinstation. Troldtekt har bidragit ekonomiskt till etablerandet av den nya butiken, och i så stor utsträckning som möjligt handlar vi lokalt.

Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar stöd till lokal livsmedelsbutik

Case 2017: Informationsmöten och husköp för goda grannrelationer

Utvecklingen av Troldtekts produktion har betydelse för hela lokalsamhället i Troldhede. Därför informeras intresserade invånare fortlöpande, och Troldtekt ger köpgaranti till ägare av berörda fastigheter.

Troldtekt, CSR report 2017

Case: 2017: Pulkabacke och seniorklubb

Under 2018 utökas Troldtekts produktionsanläggning i Troldhede med cirka 11 000 kvadratmeter. Den borttagna jorden har nu blivit en ny pulkabacke till gagn för medborgarna i staden. Och i Faster Seniorklubb är man glad över det nya akustiktaket sponsrat av Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Case 2017: Examensprojekt blev en soffa av Troldtekt

En bild av ett stilfullt inrett vardagsrum pryder framsidan av Tommy Mosgaard Jensens examensrapport. Bilden innehåller en soffa i ljus mahogny, med skivor av grå Troldtekt och kuddar i tre olika färger.

Troldtekt, Exam projects with Troldtekt

Case 2016: HUSET ger rum för gemenskap och trygghet

I Herning erbjuder den oberoende föreningen HUSET en fristad för socialt utsatta. Med ett nyligen inrett ”multirum” hoppas föreningen att det ska bli lättare för folk att ta det första, svåra steget in i huset och gemenskapen.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2016: Öppet hus stärker dialogen med grannarna

Våren 2016 bjöds alla invånare i Troldhede till öppet hus hos Troldtekt-fabriken, som spelar en stor roll i lokalsamhället. Omkring 300 personer kom till evenemanget och fick en rundtur på fabrikken.

Troldtekt, CSR 2016 - Samfund

Case 2015: Dialog är rätt sätt att skapa goda relationer

As the Troldtekt factory lies within a relatively short distance from its neighbours, openness and dialogue have a high priority. Orla Jepsen, the factory manager, handles all grievances face to face, and in 2015 Troldtekt took measures to mitigate several nuisances for neighbours.

Troldtekt och samhaellet