Case: Dialog är rätt sätt att skapa goda relationer