En hjälpande hand kan lyfta de bästa idéerna

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

Skickar man en påse träull och receptet på cementbunden träull till Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, kan de bästa idéerna få vingar. Så blev det i början av hösten 2018, då en grupp elever kontaktade Troldtekt för att få hjälp med en projektuppgift.

Projektet gick ut på att undersöka och återskapa valda delar av bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Elementbyen byggdes 1947–48 och Troldtekts akustikplattor användes då som putsade, prefabricerade väggelement. Eleverna ville tillverka egen cementbunden träull och använda den för att bygga fyra genomskärningsmodeller som visar hur husen är byggda och vilka material som användes.

– Att kunna kontakta ett företag som Troldtekt och få professionella råd för att elevprojekt, upplever jag som väldigt viktigt för att kunna förverkliga idéerna på bästa sätt. Cementbunden träull är ett intressant naturmaterial som det krävs viss kunskap för att hantera. Vi var många elever som inte visste vad träull var, även om vi kände till Troldtekts akustikplattor, säger Anna Kirstine Stauersbøl Laustsen, elev på Kunstakademiets Arkitektskole.

Enkel tillverkning
Eleverna lyckades bra med att tillverka en grå Troldtekt-platta. De klädde den med hönsnät och puts, så att den liknande de element som användes i de 70 år gamla bostadshusen.

– Trots att vi bara hade egentillverkade gjutformar av trä och en köksvåg för att väga materialen lyckades vi få fram ett antal träullsplattor som i våra ögon liknar dem som kan köpas, säger Anna Kirstine Stauersbøl Lautsen.

En grupp elever på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn har återskapat delar av de kulturskyddade byggnaderna i bostadsområdet Elementbyen i Hjortekær. Med Troldtekts hjälp tillverkade de själva den cementbundna träull som användes i projektet.

Elementbyen i Hjortekær består av sammanlagt 197 hyreshus i form av radhus eller parhus. Bostadshusen är kulturskyddade och var bland de första i Danmark som byggdes med prefabricerade element. På 1930-talet och fram till 50-talet var det vanligt att använda Troldtekt som putsad vägg, och det är just den typen av konstruktion som eleverna på arkitektskolan har återskapat.

Troldtekt som del av utbildning

Samhällsansvar är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Och med samhällsansvar följer ett ansvar för att utbilda ungdomar. Varje år får vi många förfrågningar från elever och studenter som vill använda Troldtekt i sina projekt. Vi är glada för intresset.

Här följer en kort beskrivning av några av de projekt som vi bidrog till under 2018:

En elev på programmet för digital konceptutveckling i Århus ägnade sitt examensprojekt åt att utveckla ett förslag till en ny webbplats för Troldtekt. Uppgiften resulterade i en rapport och en digital prototyp.

En grupp ekonomistudenter på Aarhus Universitet bad Troldtekt om hjälp inför en större undersökning av vilka konkurrensfördelar det kan medföra att som företag arbeta utifrån Cradle to Cradle. Undersökningen var en del av ett examensprojekt.

En masterstudent från Edinburgh ville undersöka cirkulär ekonomi och samhällsstrukturens eventuella betydelse för framgångsrik implementering av cirkulära processer. Vi ställde upp på en intervju.