Examensprojekt gav idé till ny lösning

2019 samarbetade Troldtekt med en grupp studenter som fick chansen att lösa högteknologiska produktionsutmaningar. Studenterna vände upp-och-ned på en problemställning och kom med helt nya idéer.

Troldtekt öppnade under våren 2019 fabriksdörrarna för en grupp elever från utbildningen ”Teknikbaserad företagsutveckling” på Aarhus Universitet. Som led i ett examensprojekt fick eleverna en beskrivning av komplexa utmaningar som Troldtekt arbetar med i den högteknologiska produktionen i Troldhede.

Troldtekt öppnade under våren 2019 fabriksdörrarna för en grupp elever från utbildningen ”Teknikbaserad företagsutveckling” på Aarhus Universitet. Som led i ett examensprojekt fick eleverna en beskrivning av komplexa utmaningar som Troldtekt arbetar med i den högteknologiska produktionen i Troldhede.

- Från början visste vi bara att arbetsuppgifterna låg inom området IOT (”Internet of Things”), och att problemet måste lösas hos Troldtekt. Sedan vi på fabriken fått åtskilliga utmaningar presenterade för oss, valde vi att zooma in på en av dem i vårt projekt, berättar Eduard-Andres Hedensted, en av eleverna i gruppen.

Utmaningen handlar om den kvalitetssäkring som Troldtekt genomför när träull blandas med cement innan de färdiga akustikplattorna gjuts. Fabrikschefen hos Troldtekt A/S, Orla Jepsen, förklarar:

- För att slippa synliga cementklumpar på plattornas yta har vi en medarbetare som manuellt tar bort dem. Vår tanke var att även på detta område använda ny teknik för att automatisera processen för att kunna använda våra medarbetare på smartare sätt.

Tre dagar på fältet

Eleverna tillbringade tre dagar på Troldtektsfabriken och arbetade sedan med sin tekniklösning. Resultatet blev en idé där en robot genom machine learning lär sig känna igen cementklumparna med hjälp av en kamera. Sedan används en robotarm för att trycka ned cementklumparna längre in i plattan, så de inte längre syns på ytan.

- Vi hade intressanta samtal med Troldtekt under projektets lopp, och vi fick möjlighet att intervjua medarbetare och att samla in information från observation av produktionen. De tre dagarna på fabriken var helt avgörande, för om vi bara hade fått en skriftlig presentation av den mycket tekniska utmaningen, så hade vi fått svårt att komma på en lösning, säger Eduard-Andres Hedensted.

Givande för bägge parter

När elevgruppen presenterade sin idé, togs den emot mycket positivt av Troldtekt.

Examensprojekt gav idé till ny lösning | Troldtekt

De tänkte verkligen utanför ramarna, och kom med en lösning som vi själva inte hade tänkt på. Vi har haft fokus på att ta bort cementklumparna och inte ens funderat på möjligheten att trycka ned dem längre in i plattorna. Jag tänkte från början att det var en bra idé att hjälpa några elever med sina examensprojekt, det är något som vi gör ofta och gärna. Men att vi skulle få en så konkret och konstruktiv lösning att arbeta vidare med, det hade jag inte väntat mig, säger Orla Jepsen.

Även för eleverna har projektarbetet varit en stor framgång.

- Vi blev mycket positivt mottagna av Troldtekt och kunde hela tiden få svar på frågor och återkoppling när vi behövde det. För oss har det varit spännande att få en inblick i en produkt och i en produktionsprocess. Under projektet har vi upplevt att det vi lär oss under utbildningen kan användas praktiskt i företagsvärlden, säger Eduard-Andres Hedensted.

Troldtekt hjälper till med utbildningen

Samhällsansvar är en grundläggande värdering för Troldtekt, och ansvaret för att utbilda unga människor är inget undantag. Vi får många förfrågningar från elever som vill involvera Troldtekt i sina projekt. Och vi är glada för intresset.

FAKTA: Om projektet

  • De fyra eleverna, Eduard -Andres Hedensted, Lasse Nielsen, Philip Schmidt och Lavinia Stratulat, löste uppgiften hos Troldtekt i ämnet Technological Business Model Innovation (TBMI).
  • TBMI är ett av kärnämnena på ingenjörsutbildningen ”Teknikbaserad företagsutveckling” på AU BTECH vid Aarhus Universitets avdelning i Herning.
  • Den praktiska uppgiften som eleverna ska genomföra kallas en TBMI Challenge. Det gäller ett problem som presenteras av ett företag och som ska lösas med en teknisk lösning.