Examensprojekt blev en soffa av Troldtekt

En bild av ett stilfullt inrett vardagsrum pryder framsidan av Tommy Mosgaard Jensens examensrapport. Bilden innehåller en soffa i ljus mahogny, med skivor av grå Troldtekt och kuddar i tre olika färger.

Troldtekt, Exam projects with Troldtekt

Bilden hade kunnat hämtas från ett reportage i ett inredningsmagasin, men soffmöbeln finns inte att köpa i butik. Den har tillverkats av 44-åriga Tommy Mosgaard Jensen, som del av hans examensarbete i utbildningen till produktionstekniker. 

Hållbar utbildning
Tommy Mosgaard Jensen hade arbetat med trä och möbeldesign i över 20 år när han, i mogen ålder, bestämde sig för att utbilda sig till verkstadssnickare och produktionstekniker med inriktning på industriell design och hållbarhet. När han själv fick uppleva ­Troldtekts fokus på hållbarhet, blev han fullständigt säker. 

– Cradle to Cradle och hållbar design var en stor del av utbildningen, så det var inspirerande att se Troldtekts konkreta arbete inom det området. Under besöket hos Troldtekt fick jag bland annat veta att Troldtekt gärna ser att deras miljövänliga akustikplattor används på fler sätt i rummen, som ett komplement till företagets vägg- och takprodukter. Idén att utforma en akustikmöbel med inbyggt Troldtekt-material föll sig naturlig med tanke på min tidigare bakgrund inom möbeldesign, säger Tommy Mosgaard Jensen.

Troldtekt med i avhandling om DGNB-branding

Hur kan företagen gemensamt förmedla positiva berättelser om hur de bidrar till hållbart byggande? Det har Rasmus Olsen undersökt i sin avhandling vid Copenhagen Business School. Troldtekt är ett av de företag som har intervjuats inför avhandlingen.

I Danmark är DGNB det främsta systemet för certifiering av hållbart byggande, och med dokumenterade hållbarhetsegenskaper för akustikplattorna bidrar Troldtekt till att certifiering kan uppnås. Rasmus Olsen har haft fokus på den potential som ryms i att företagen berättar positiva historier om sina gemensamma DGNB-projekt.

Ordning på dokumentationen
I avhandlingen utgår Rasmus Olsen från den amerikanska professorn ­Michael Porters teori om ”shared value” (delat värde) och Pension­Danmarks byggprojekt. Men Rasmus Olsen kommer också in på erfarenheter från till exempel Troldtekt.

– Många företag är ganska försiktiga med att berätta hur de bidrar till DGNB. Troldtekt har varit modigare, bland annat genom att beskriva sin roll i att bygga Danmarks första DGNB-certifierade skola. Hos Troldtekt har man konkreta belägg för sina påståenden, eftersom man har utfört ett omfattande dokumentationsarbete kring DGNB. Det kan företaget dra fördel av även i ett varumärkesperspektiv. Helt olika typer av organisationer, som pensionskassor och materialtillverkare, kan nyttja DGNB som en gemensam varumärkesplattform för kommersiella intressen och samhällsansvar, säger han.