Informationsmöten och husköp för goda grannrelationer

Utvecklingen av Troldtekts produktion har betydelse för hela lokalsamhället i Troldhede. Därför informeras intresserade invånare fortlöpande, och Troldtekt ger köpgaranti till ägare av berörda fastigheter.

Foto:
Fabrikschef Orla Jepsen är mån om att ha goda relationer med Troldtekts grannar.

Troldtekt, CSR report 2017

Bra samtal och schyst behandling är grunden för goda grannrelationer. Det gäller även för Troldtekt och våra grannar, som både bor och arbetar i Troldhede, där Troldtekt tillverkas. Under perioder då Troldtekt bygger ut och utvecklar produktionen, är det extra viktigt att ha en tät dialog med lokalsamhället, så att tung trafik och buller inte skapar missämja.

Dialogen sker bland annat på de informationsmöten som med jämna mellanrum hålls i Troldhede-hallen. Där har fabrikschef Orla Jepsen hållit presentationer för omkring 100 mötesdeltagare, och svarat på frågor om utbyggnaden.

– Invånarna i Troldhede är nyfikna på expansionen på ett praktiskt plan, till exempel när det gäller lastbilstrafik till och från fabriken, men även när det gäller andra aspekter av livet, såsom fler arbetstillfällen, stigande huspriser och ökad försäljning i lokala butiker. Generellt tycker de flesta att det är roligt med utveckling, säger Orla Jepsen, fabrikschef hos Troldtekt.

Köpgaranti med marknadsvillkor
Utöver informationsmötet och presentationen där, bjöd Troldtekt in fabrikens närmaste grannar på besök, så att de fick tillfälle att följa utvecklingen med egna ögon. Företaget har också haft tät kontakt med Ringkøbing-Skjern kommun, i synnerhet när det gäller planerna på att bygga en viadukt under järnvägen. Viadukten leds in på Troldtekts område, så att tung trafik kan ledas utanför ortens huvudgata, och Troldtekt står för en del av kostnaderna för detta.

Fabrikens sex allra närmaste grannar har fått ett särskilt erbjudande av Troldtekt. Det rör sig om en sorts köpgaranti, som innebär att Troldtekt erbjuder sig att köpa husen till marknadspris inom tre år.

– Alla sex grannar är intresserade av att sälja. En oberoende fastighetsmäklare har gjort en värdering av fastigheterna, så att ägarna kan vara säkra på att priset är skäligt. Det här innebär att ägarna slipper stå där med hus som kan vara svåra att få sålda, och vi kan använda området till lagring och ytterligare utbyggnad om det skulle behövas, säger Orla Jepsen.