Pulkabacke och seniorklubb

Vi bygger till och bygger ut

- även en ny pulkabacke. Och i Faster Seniorklubb är man glad över det nya akustiktaket sponsrat av Troldtekt.

Troldtekt, CSR report 2017

Under 2018 utökas Troldtekts produktionsanläggning i Troldhede med cirka 11 000 kvadratmeter. Jord har schaktats bort, de nya byggnadernas grunder är klara och entreprenören är i full gång. Den nya produktionslinjen startas i januari 2019, i enlighet med planen.

Under grävarbetet frågade invånarföreningen i Troldhede om jord från schaktningsarbetet kunde skänkas, för anläggning av en pulkabacke på den gamla idrottsplatsen. Det gick så klart bra, och Troldtekt betalade transporten av 1 600 kubikmeter jord till idrottsplatsen. Nu kan alla som vill få rejäl fart på pulkan när det har snöat i Troldhede.

Faster seniorklubb gläds åt sponsring

Faster seniorklubb har fått ett nytt Troldtekt-akustiktak, sponsrat av Troldtekt. Den förbättrade akustiken ger kort efterklangstid, vilket gör det lättare att höra vad som sägs.
I seniorklubben är man mycket glad över det nya taket. 

– Vi säger tusen tack för sponsringen. Ljudet har blivit mycket bättre i våra lokaler och det är vi tacksamma för, skriver Helga Hansen i ett tackbrev från seniorklubben i Skjern. Troldtekt ger fortlöpande ekonomiskt stöd i form av sponsring till föreningar och organisationer där god akustik och ett hälsosamt inneklimat är en fördel för medlemmarna. Vi sponsrar till exempel ­Hörselskadades riksförbund, Astma- och allergiförbundet samt Dansk Akustisk Selskab (Danskt akustiksällskap).