Socialt ansvar över gränserna

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda CSR-arbetet dit. Konkret har vi valt att stödja aktiviteter som är av godo för samhället och som är i linje med våra affärsmål.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Troldtekts internationella tillväxt har satt igång på allvar. Därför har vi under 2018 också breddat vårt CSR-arbete, vilket innebär att vi även stöder ansvarsaktiviteter på våra två nya hemmamarknader: Sverige och Tyskland.

– I Danmark har Troldtekt blivit något av en förebild när det gäller hållbarhetsarbete hos mellanstora företag. Vårt mål är att vi ska ha samma roll i Sverige och Tyskland, säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

– Vi vill gärna vara med och påverka utvecklingen inom cirkulär ekonomi, eftersom vi är övertygade om att det blir en avgörande konkurrensparameter för byggbranschens tillverkare. Cradle to Cradle-konceptet vinner stadigt mer mark i både Sverige och Tyskland, och därför är det naturligt för oss att stödja organisationer som arbetar för att sprida konceptet, säger han.

Transparens och dokumentation
De flesta av Troldtekts CSR-satsningar görs inom produktionen i Troldhede. Där har den befintliga fabriken moderniserats för över 100 miljoner kronor sedan 2015, och i början av 2019 färdigställdes en helt ny produktionslinje för 180 miljoner kronor, vilket har fördubblat vår kapacitet. De stora investeringarna innebär att varje kvadratmeter Troldtekt-platta tillverkas med betydligt lägre resursförbrukning än för några år sedan.

– Våra hållbarhetsprinciper och användning av lokala råmaterial ger fördelar också för de internationella marknaderna. Genom att lägga vikt vid full transparens och detaljerad dokumentation bidrar vi till hållbart byggande, säger Peer Leth.

Transport av varor till de nya marknaderna är en utmaning som Troldtekt fokuserar på:

– Transporter ingår i hållbarhetsredovisningen, vilket är en av anledningarna till att vi satsar främst på våra grannländer. I Sverige har vi hittills satsat hårdast i de sydvästliga delarna, medan vi i Tyskland främst har fokuserat på de norra och centrala delarna. På så sätt bygger vi upp vår exportverksamhet region för region, dels för att minimera transporterna och dels för att uppnå ett antal logistiska fördelar. 

Ansvar lönar sig
Att agera så att både företaget och samhället gynnas är kärnan i Troldtekts CSR-arbete, även utanför Danmark.

– Vi agerar ansvarsfullt eftersom det lönar sig. Kanske inte redan imorgon eller nästa år, men på lång sikt. Därför gör vi ekonomiska satsningar på att flera arkitekter ska se fördelarna med att välja Cradle to Cradle-certifierade produkter. Det är också därför som vi sponsrar tävlingar där arkitektur- och designelever uppmuntras att tänka innovativt. Innovation är en viktig värdering hos Troldtekt, och eleverna är våra potentiella kunder i framtiden, säger Peer Leth.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Cradle to Cradle e.V. (Tyskland)

Det här är en tysk NGO-organisation som verkar för att sprida cirkulär ekonomi och hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle i hela Tyskland. En kongress, en akademi, ett fackforum och en årlig aktionsvecka är exempel på aktiviteter som drivs av organisationen.

Cradle to Cradle e.V. har fler än 30 regionala undergrupper, över 700 aktiva medlemmar och ett nätverk av samarbetspartners, däribland Troldtekt, som gick med 2018. Samarbetspartnerna ger ekonomiskt stöd till organisationens arbete med att sprida Cradle to Cradle. Det här är ett naturligt steg för Troldtekt, som sedan 2012 använder Cradle to Cradle som strategiskt affärs- och utvecklingsverktyg.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Cradlenet (Sverige)

Även i Sverige arbetar starka krafter för att sprida den cirkulära ekonomin.

Cradlenet är en NGO-organisation som erbjuder inspiration och kunskapsdelning mellan företag, organisationer och människor. Organisationens huvudkontor ligger i Stockholm, men regionala avdelningar finns i Umeå, Malmö och Göteborg.

Troldtekt är medlem i organisationen och stöder dess arbete. Det är helt i linje med vår strategi att budskapet om cirkulär ekonomi når ut till så många som möjligt i Sverige, som är en av våra nya hemmamarknader.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

SCHULBAU-tävlingen (Tyskland)

I januari 2018 var Troldtekt huvudsponsor för en av tävlingarna på den stora SCHULBAU-mässan i Hamburg. Lag från olika universitet i Hamburg deltog i tävlingen, som handlade om att planera ett skolprojekt.

Som sponsor gav vi framtidens arkitekter möjlighet att använda sina förmågor i ett verkligt projekt.

Med Sverige och Tyskland som nya hemmamarknader var det naturligt för Troldtekt att bredda sitt CSR-arbete dit

Troldtekt Award (alla marknader)

För femte gången bjöd Troldtekt in arkitekt- och designstudenter från hela världen att delta i Troldtekt Award 2018. Tävlingen går ut på att låta deltagarna hitta nya sätt att använda våra akustikplattor. Två etablerade arkitekter utvärderade de inkomna förslagen – och det vinnande projektet belönades med 5 000 euro.

Eftersom innovation är en av Troldtekts grundvärderingar vill vi gärna främja innovationskraft hos deltagarna. Samtidigt är tävlingen ett bra sätt att få kontakt med framtidens arkitekter på nya marknader.