Sponsor av framtidens arkitekter

Innovation är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Därför vill vi premiera studenter som utvecklar nya idéer inom området arkitektur.

2019 var vi huvudsponsor för en tävling där arkitekturstudenter från Hamburg ritade framtidens skola.

Sponsor av framtidens arkitekter

Med utgångspunkt från ett konkret byggprojekt, ställde sex studentlag upp i en tävling under SCHULBAU-mässan i Hamburg i februari 2019. Efter en studieresa och intervjuer skulle de presentera egna idéer till den arkitektoniska utformningen av ett nytt campus i Neugraben.

Bara i Hamburg med omnejd uppförs det just nu skolbyggnader för miljarder euro – så det är viktigt att lyfta fram de bästa idéerna om framtidens skola. De sex lagen med arkitekturstudenter från olika lokala universitet bidrog här med innovativa förslag.

Stöd till kärnområde

Troldtekt har varit huvudsponsor för tävlingen både 2018 och 2019, eftersom vi vill motivera framtidens arkitekter att arbeta innovativt och sprida tanken om socialt ansvar på våra nya hemmamarknader, inklusive Tyskland.

Vi har därför valt att lägga ner vår egen tävling, Troldtekt Award, där internationella studenter genom åren har kommit på nya, unika sätt att använda Troldtekts akustikplattor. Troldtekts vd Peer Leth utvecklar:

– Troldtekt Award har gett oss en mängd olika idéer genom åren, men nu har vi valt att gå vidare och ge studenter möjlighet att jobba med riktiga byggprojekt som kommer att genomföras i praktiken. I Tyskland finns ett stort behov av både renovering och nybyggnation av skolor, och akustiklösningar för skolor är en del av vår kärnverksamhet. Därför känns det naturligt för oss att sponsra tävlingen på SCHULBAU-mässan.

Vi engagerar oss i studieprojekt

Samhällsansvar är en av Troldtekts grundläggande värderingar. Och med samhällsansvar följer ett ansvar för att utbilda ungdomar. Varje år får vi många förfrågningar från studenter som vill använda Troldtekt i sina projekt. Vi är glada över alla förfrågningar och det intresse de visar oss.

2019 deltog vi även i dessa projekt:

Praktik gav dataunderlag

Två studenter från kandidatprogrammet Value Chain ­Management (VIA University College i Horsens) praktiserade på Troldtekt under en termin. Praktiken, som startade i augusti 2019, genomfördes på vår fabrik i Troldhede. Varje dag samlade de in data om maskinernas effektivitet (OEE) och rapporterade till ledningen. Dessa data låg sedan till grund för vårt arbete med lean. Efter praktiken har vi anställt en av studenterna.

Avhandling om Cradle to Cradle

En student från Institute for Integrated Quality Design (Johannes Kepler Universität i Linz, Österrike) skulle skriva en avhandling om ”Cradle to Cradle och Take-Back”. ­I samband med detta kontaktade hon företag med praktisk erfarenhet inom det här området – och Troldtekt var ett av dessa.