Stöd till lokal livsmedelsbutik

Tack vare handlingskraftiga invånare har Troldhede fått en modern livsmedelsbutik och bensinstation. Troldtekt har bidragit ekonomiskt till etablerandet av den nya butiken, och i så stor utsträckning som möjligt handlar vi lokalt.
Troldtekts CSR-aktiviteter inkluderar stöd till lokal livsmedelsbutik

En livsmedelsbutik kan ha en stor betydelse i samhällen på landsbygden. Den blir en informell mötesplats för invånarna, en central plats för att hämta medicin och paket, och dessutom en möjlighet till extrajobb för ungdomarna. En bra lokal livsmedelsbutik står högt på önskelistan i många danska småstäder. Troldhede är inget undantag.

Invånarna har gett sitt fulla stöd för öppnandet av en ny, modern livsmedelsbutik, efter att den tidigare butiken stängdes. Den gamla butiksbyggnaden revs, och den 1 september 2018 öppnade livsmedelsbutiken ”Min Købmand” i en ny byggnad i Troldhede. Vid butiken finns också en bensinstation.

– Det betyder mycket för invånarna att kunna handla lokalt. Genom att bygga en modern butik har vi gett dem en lösning som håller i många år framöver. Barnfamiljer och människor som pendlar behöver inte passa på att handla i någon annan stad – den nya butiken har ett brett sortiment av dagligvaror. Även för de äldre invånarna är den nya butiken en fördel, eftersom de slipper ta bussen till någon av städerna i närheten, säger Mathias Bjerg Kristensen, handlare hos Min Købmand i Troldhede. 

Naturligt att bidra
Den nya livsmedelsbutiken delfinansieras av invånarna, som har tecknat andelar i verksamheten. Även Troldtekt har köpt andelar i butiken för att bidra till etablerandet. Vi har också sponsrat butiken med ett akustiktak, och så långt det är möjligt handlar vi våra dagligvaror lokalt.

– Utan det starka lokala stödet hade det inte gått att etablera butiken i Troldhede. Det var fullständigt avgörande att hela lokalsamhället – både invånare och företag – gick samman för projektet, för det krävs ett vilja och ett stort engagemang för att driva en livsmedelsbutik i en småstad på landsbygden. Inget går av sig självt ute på landet. Om folk inte nyttjar möjligheten att handla lokalt, fungerar det inte, säger Mathias Bjerg Kristensen.

Troldtekt tillverkar cementbunden träull i Troldhede sedan 1935, och efter de senaste årens tillväxt och utveckling har fabriken blivit en ännu större del av samhället. Flera av våra medarbetare bor i samhället, och vi lägger stor vikt vid att engagera oss i lokala initiativ.