Akustiklösningar för hållbart byggande

Dokumenterat hållbart byggande

Byggnader med dokumenterad hållbarhet ger fördelar avseende miljö, inomhusklimat, användarvänlighet, trivsel och driftekonomi.

De frivilliga byggnadscertifieringarna gör det mycket enklare att utveckla hållbara byggnader av hög kvalitet. Certifieringarna är en stor fördel för byggnadernas användare och ägare samt för miljön.

På denna sida kan du läsa mer om de olika certifieringarna — och hur Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till dem.

Du kan också ladda ner dokumentationspaket som specifikt dokumenterar Troldtekts inverkan på kriterier och poäng i var och en av certifieringarna. Dokumentationspaketen har utarbetats av Rambøll. 

Troldtekt akustikplattor bidrar till certifiering av hållbart byggande

Allt fler byggherrar och rådgivare väljer att hållbarhets­certifiera nya byggnader. Det kan göra fastigheten bättre för miljön – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende.

I Green Market Study från 2019 har Ramboll ­sammanställt ­enkätsvaren från nära 400 nordiska fastighets- och bygg­nads­experter. Hela 90 procent av dem betraktar ­hållbarhet som en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Undersökningen visar också att hållbara byggnader har i genomsnitt 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Det finns en rad system för frivillig hållbarhetscertifiering av byggnader. Miljöbyggnad, BREEAM, WELL och LEED är fyra exempel. Systemen ger byggherrar och rådgivare ett sätt att beräkna vilken effekt olika beslut och materialval har på den ­klara byggnadens hållbarhet.

Hur bidrar Troldtekt?

Troldtekts akustiklösningar ger hållbarhetsmässiga fördelar. Bland annat för att Troldtekt akustikplattor är Cradle-to-Cradle-certifierade och för att akustikplattorna är 100 % PEFC-certifierade (PEFC/09-31-030) och även kan erbjudas som FSC® 100 %-certifierade (FSC®C115450).

I samarbete med Ramboll har vi dokumenterat hur våra produkter bidrar positivt till de olika kriterierna i Miljöbyggnad, BREEAM-SE, WELL och LEED. Akustiklösningarnas exakta inverkan på certifieringsbedömningen beror dock alltid på den specifika byggnaden och vilka övriga material som används.

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.
Troldtekt, Sustainable building

Miljöbyggnad

Swedish Green Building Council ansvarar för Miljöbyggnad, som är den mest utbredda hållbarhetscertifieringen för byggnader i Sverige. Standarden kan användas för de flesta typer av byggnader inom både nybyggnation, befintliga byggnader och om- eller tillbyggnad.

Miljöbyggnad består av 15 indikatorer inom de tre områdena energi, inomhusklimat och material. Det finns dock ytterligare en indikator för sanering av farliga ämnen när befintliga byggnader ska certifieras.

Ett projekt kan uppnå antingen guld, silver eller brons – och byggnaden måste minst uppfylla Miljöbyggnads bronsstandard inom alla 15 indikatorer för att bli certifierad.  

Läs om Troldtekts bidrag

Troldtekt, Sustainable building

BREEAM-SE

BREEAM står för Building Research Establishment's Environmental Assessment Method och är ett internationellt certifieringsverktyg för hållbara byggnader. I Sverige förvaltar Sweden Green Building Council BREEAM-standarden och BREEAM-SE-manualerna är anpassade efter svenska förhållanden.

Både nybyggnationer och renoveringar kan uppnå certifiering på fem olika nivåer, beroende på byggnadens totala poäng. Outstanding är det högsta betyget, som kräver över 85 procent av de högsta möjliga poängen.

Läs om Troldtekts bidrag

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL

International WELL Building Institute™ i USA administrerar WELL-certifieringen. Utgångspunkten är att byggnaderna ska vara både hälsosamma och motiverande för människor att vistas i.

WELL har ett antal krav som är obligatoriska för att uppnå certifiering – samt ett antal poänggivande kriterier som definierar certifieringens nivå.

Läs om Troldtekts bidrag

Troldtekt, Sustainable building

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) administreras av det amerikanska U.S. Green Building Council, och det finns LEED-certifierade byggnader i fler än 135 länder.

Liksom flera av de andra certifieringssystemen arbetar LEED för att minska byggnadernas utsläpp av
växthusgaser och främja människors välbefinnande.

Läs om Troldtekts bidrag
 

 

Akustikplader fra Troldtekt godkendt til svanemærket byggeri

Svanenmärket

Svanenmärket är det officiella nordiska miljömärket. En Svanenmärkt byggnad kännetecknas av ett behagligt inomhusklimat, låg energiförbrukning och höga krav på byggnadsmaterialens innehåll av farliga kemikalier.

Här ställs bland annat krav på dagsljus, ljudnivå (förskolor och skolor) ventilation och fuktskydd.

Läs om Troldtekts bidrag

TEMA: De hållbara byggnads-certifieringarna

Dokumenterat hållbara byggnader ger fördelar för miljön, användare och byggherrar.

I detta onlinetema fokuserar Troldtekt AB på fördelarna med certifieringar för hållbart byggande. Här finns intervjuer med experter från Henning Larsen Architects och Ramboll, inspiration från hållbart byggande i norra Europa – och det senaste om Troldtekts bidrag till de ledande certifieringarna.

>> Läs flera artikler från temat här

In Online-Thema zeigt die Troldtekt Deutschland GmbH die Vorteile von Nachhaltigkeitszertifizierungen für Bauprojekte auf