Akustiklösningar för DGNB-certifierade byggnader

DGNB logo

DGNB är den tyska hållbarhetscertifieringen för byggnader färdigställda efter 2008. I Danmark beslutade Green Building Council Denmark (DK-GBC) att följa DGNB:s riktlinjerna och justera dem för att passa danska krav. Den danska versionen av DGNB för kontors- och administrationsbyggnader publicerades 2012. På grund av att DGNB har utvecklats och anpassats senare än BREEAM och LEED, är certifieringen också känd som andra generationens system och är därför baserad på andra erfarenheter. DGNB är mycket omfattande i sin analys av byggverksamhet och alla hållbarhetsaspekter beaktas. DGNB står för:

Deutsche
Gesellschaft für
Nachhaltiges
Bauen

Läs mer om DGNB på www.dgnb.de

Läs mer om Green Building Council Denmark på www.dk-gbc.dk/english

Troldtekt bidrar positivt till DGNB-certifieringen av byggnader och har tillsammans med Ramböllkoncernen gjort färdiga ”pdf-paket” med noggrann dokumentation för DGNB-assessorer med relevanta DGNB-kriterier. Nedan hittar du en lista över de DGNB-kriterier som Troldtekt bidrar till, med poäng, och för vilka revisorerna kan få dokumentation. Listan baseras på de danska DGNB-kriterierna. Notera att vissa kriterier kräver produkt- och projektspecifika data.

Obs: Troldtekts dokumentation för de kriterier som anges nedan innehåller konfidentiell information och kommer därför endast ges till assessorer.

Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til DGNB-certificering af bygninger