Akustiklösningar för LEED-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till LEED-certifieringen

Troldtekt lever upp till höga krav ­rörande dokumen­tation av byggmaterial, vilket ­bidrar ­positivt vid en LEED-certifiering.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till LEED-certifiering av byggnader

Troldtekt kan bidra till 15 procent av kriterierna i LEED

I tabellerna nedan visas vilka kriterier som ­Troldtekt akustikplattor kan bidra till vid en LEED-certifiering.

Ett hållbart material ur många aspekter
Troldtekt bidrar positivt till flera kriterier i kategorin ”Materials and resources”. Det beror bland annat på att akustikplattorna består av 100 procent naturmaterial: trä och cement.

Att Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat i silverkategorin, ger också ett positivt bidrag. I LEED 2009 New Construction får byggnader med Cradle to Cradle-­certifierade bygg­material högre poäng. Konkret bidrar Troldtekt med extra poäng för ”Material Ingredient Disclosure” och ”Material Ingredient Optimization”.

Därutöver vägs det in att produktionsavfall och restbitar av Troldtekt-akustikplattor från byggarbetsplatser problemfritt kan återanvändas i det biologiska kretsloppet, samt att Troldtekt är inneklimatmärkt i de bästa kategorierna.

LEED har fem fokusområden, med ett antal kriterier för varje område. Troldtekt kan direkt eller indirekt bidra positivt till 12 kriterier som fördelar sig på två områden:

Här är några av de viktigaste faktorer, som Troldtekt bidrar till i en LEED-certifiering:

Troldtekt, Sustainable building

LEED är den amerikanska hållbarhetscertifieringen för byggnader och lanserades 1998. LEED står för:

Leadership in
Energy and
Environmental
Design

LEED administreras av U.S. Green Building Council och LEED-certifierade byggnader finns i över 135 länder. Läs mer om LEED på www.usgbc.org/leed.

Troldtekt bidrar positivt till LEED-certifieringen av byggnader och har tillsammans med Ramböllkoncernen gjort färdiga ”pdf-paket” med noggrann dokumentation för LEED-assessorer med relevanta LEED-kriterier.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till LEED-certifiering av byggnader

Så fördelas de fem fokusområderna i den samlade bedömningen:

  • Sustainable sites 26%
  • Water efficiency 10%
  • Energy and atmosphere 35%
  • Materials and resources 14%
  • Indoor environmental quality 15% 
Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till LEED-certifiering av byggnader

"Vid LEED har materialkraven skärpts genom åren och det kan vara svårt att hitta produkter som matchar alla krav. Det är därför väldigt viktigt att materialproducenter ser till att dokumentera sina produkter i förhållande till alla krav.

Till exempel uppfyller ­Troldtekt LEEDs emissonskrav avseende flyktiga organiska ämnen, har miljödeklaration (EPD) och har intyg om att träet kommer från hållbart skogsbruk. Det är därför möjligt att nå poäng i flera av materialkategorierna när man använder Troldtekt.”

David Lindgren (foto)
LEED Accredited Professional
Hållbarhets Specialist
Ramboll Sverige

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.

Udviklingscenter med grön dagordning

I västra Danmark ligger vindturbintillverkaren Vestas utvecklingscenter, som är en arkitektonisk symbol vad gäller grönt tänkande.

Här utvecklar ingenjörer och energiexperter framtidens vindkraft i ljusa lokaler där taken är klädda med Troldtekt akustikplattor.

Centret är LEED-certifierat i platinakategorin.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till LEED-certifiering av byggnader