Akustiklösningar för Miljöbyggnad-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till Miljöbyggnad-certifieringen

Dokumenterad effekt på inneklimat och miljö samt användning av certifierat trä gör att Troldtekt akustikplattor ger ett positivt bidrag till Miljöbyggnad-certifieringen.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till Miljöbyggnad-certifiering av byggnader

Troldtekt kan bidra till 20 procent av kriterierna i Miljöbyggnad

Tabellerna nedan visar vilka kriterier som används i Miljöbyggnad, och vilka parametrar som Troldtekt ger ett ­positivt bidrag till när en ny byggnad certifieras. Troldtekts bidrag kan utvärderas för brons, silver och guld, beroende på typ av panel. Brons motsvarar BBR – Boverkets byggregler. 

Dokumentation ger trygghet
Eftersom PEFCTM- eller FSC®-certifierat (FSC®C115450) trä ­används i Troldtekts akustiklösningar, ger de ett positivt bidrag till ­kriteriet ”Loggbok med byggvaror”.

Utmärkande för Troldtekt är också att det finns en miljö­konsekvensbeskrivning (EPD) som utvärderar miljö­påverkan under produktens livscykel. Det är en fördel i många nya byggnader, där det ställs höga krav på hållbarhet och användning av cirkulära material. Troldtekt har också dokumenterat hur lösningarna bidrar till det övergripande inneklimatet – ett område som prioriteras högt i ­Miljöbyggnad-systemet.

Troldtekt kan bidra positivt till tre kriterier som fördelar sig på två områden. Kriterierna bedöms på alla tre betygsnivåerna:

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till Miljöbyggnad-certifiering av byggnader
Troldtekt, Sustainable building

Miljöbyggnad är det mest utbredda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Systemet används för att certifiera nyproduktion, befintliga byggnader och om- och tillbyggnadsprojekt. De flesta typer av byggnader kan certifieras som t. ex skolor, bostäder, kontor, vård, handel, industri och hallar. Miljöbyggnad är en tredjepartscertifiering vilket betyder att ansökan kontrolleras av en oberoende specialist för att kunna säkerställa kvaliteten i miljöarbetet.

Det som utmärker Miljöbyggnad är:

  • Enkelt att förstå och kommunicera
  • Endast byggnaden som bedöms, inte verksamheten
  • Kostnadseffektivt
  • Bygger på svensk bygglagstiftning och praxis

Miljöbyggnad 3.0 för nya byggnader har tre fokusområden, med ett antal kriterier för varje område:

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till Miljöbyggnad-certifiering av byggnader
Troldtekt akustikplattor ger ett positivt bidrag till Miljöbyggnad-certifieringen

Kriteriefördelning i procent:

  • Energi 27%
  • Innemiljö 53%
  • Material 20%
Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till Miljöbyggnad-certifiering av byggnader

"Som ett certifieringssystem är Miljö­byggnad ett kraftfullt verktyg för att stödja miljöaspekterna i de byggnader ­vi arbetar med. I detta arbete är det av stor vikt att ha enkel tillgång till nödvändigt dokumentationsmaterial med data vi kan lita på, ­vilket innebär att vi enkelt kan dokumentera miljöhållbar­hetsaspekterna i Troldteks produkter."

Morgan Persson (foto)
Granskare i Miljöbyggnad, BREEAM-SE
Accredited Professional, Ramboll Sverige

En byggnad kan uppnå tre olika betygsnivåer enligt Miljöbyggnad-certifieringen:

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till Miljöbyggnad-certifiering av byggnader

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.