Akustiklösningar för WELL-certifierade byggnader

Så bidrar Troldtekt till WELL-certifieringen

Troldtekts estetiska uttryck ger poäng i WELL-­systemet, som också ger poäng för att akustik­lösningarna är Cradle to Cradle-certifierade.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader

Troldtekt kan bidra till 20 procent av kriterierna i WELL

Tabellerna nedan anger några av de faktorer där Troldtekt kan ge poäng vid WELL-certifiering. Faktorerna motsvarar både ­inneklimat, materialhälsa och funktion.

Poäng för social hållbarhet
WELL används ofta i kombination med mer tekniskt inriktad certifieringar, som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Det beror på att WELL-systemet har starkare fokus på hälsa och välbefinnande.

WELL används ofta i kombination med mer tekniskt inriktad certifieringar, som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. Det beror på att WELL-systemet har starkare fokus på hälsa och välbefinnande.

Till exempel bidrar Troldtekt positivt till mänskliga aspekter som mental och psykisk hälsa. Konkret genererar Troldtekt poäng för kriterium 88 "Biophilia 1", kriterium 97 "Material Transparency" och kriterium 99 "Beauty and Design 2".

Flexibla designmöjligheter, akustiklösningarnas estetik och att Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat på silvernivå är bidra­gande orsaker. Certifieringen uppnåddes bland annat eftersom Troldtekt akustikplattor inte innehåller skadliga ämnen, vilket ­innebär att ­plattorna kan återföras till naturens kretslopp.

WELL har har sju fokusområder, med ett antal kriterier för varje område. Troldtekt kan bidra positivt til 20 kriterier, som fördelar sig på fem områden:

  • Andre WELL-kriterier på området (grå)
  • Kriterier där Troldtekt bidrar positivt (orange)

Nedan är några av de viktigaste faktorer som Troldtekt bidrar till i en WELL-certifiering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader
Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader

Så fördelas de sju fokusområderna i den samlade bedömningen:

  • Air: 29%
  • Water: 8%
  • Nourishment 15%
  • Light: 11%
  • Fitness: 8%
  • Comfort: 12%
  • Mind: 17%
Troldtekt akustikløsninger bidrager positivt til WELL-certificering af bygninger

WELL är ett amerikansk certifieringssystem som etablerades 2014. WELL fokuserar specifikt på människors hälsa och välbefinnande i den byggda miljön. Det gör att certifieringen skiljer sig från flera av de andra mer tekniska certifieringarna och används därför ofta i kombination med till exempel DGNB, LEED eller BREEAM.

Det är International WELL Building Institute™ som står bakom WELL-certifieringen. Läs mer om WELL på https://www.wellcertified.com/

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader

"WELL är ett verktyg för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader globalt. De enskilda produkterna i byggnaden har stor inverkan på hälso- och välbefinnandeaspekterna och därför ­behövs dokumentationer på ett brett spektrum av aspekter mer än ­någonsin. Troldtekt är ett mycket bra exempel på en ansvarig ­producent som äger sitt ­ansvar på ett mycket ­genomgripande sätt.”

Anna Bergman (foto)
WELL Accredited Professional
Expert Project Manager
Ramboll Sverige

Ladda ner broschyr

Troldtekt® i hållbara byggnader

Så bidrar Troldtekt akustiklösningar till certifiering av hållbara byggnader.

Kontorsmiljö med välbefinnande som grund

Människor som trivs bra presterar bättre. Så lyder filosofin bakom Eminent som är den första WELL-certifierade kontorsbyggnaden i Norden och som därmed har skapats för att främja människors trivsel.

En bra akustisk miljö är väldigt viktig för ett positivt första intryck. Och en lugn atmosfär är också avgörande för de människor som arbetar i Eminent. Därför har Troldtekt akustikplattor valts som takbeklädnad i kontorsbyggnadens caféområde.

Troldtekt akustiklösningar bidrar positivt till WELL-certifiering av byggnader