PEFCTM-certifierade akustikplattor

Troldtekt är PEFC™- und FSC®-certifierat (FSC®C115450). Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

PEFC™-certifiering

Troldtekt är PEFC™-certifierat. Det betyder att vi levererar certifierade akustikplattor med trä från dokumenterat hållbara skogar som lever upp till PEFC:s principer.  

Eftersom vi även har en FSC®-certifiering (FSC®C115450) kan du som kund själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC-certifierade.

Troldtekt PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är världens största certifieringssystem för hållbart skogsbruk och startades 1999. Det är en godkänd och erkänd miljömärkning för hållbart trä till konsumenter.

I dag är globala PEFC den största paraplyorganisationen för skogscertifiering, som finns i mer än 50 länder, inklusive Danmark, varifrån träet till Troldtekt akustikplattor kommer.

PEFC-certifieringen bygger på en rad principer för hållbart skogsbruk:

 • upprätthålla eller öka den biologiska mångfalden
 • skydda biologiskt viktiga skogsområden
 • förbjuda konvertering av skog, utestänga certifiering av plantagedrift som är ett resultat av konverteringar av skog
 • förbjuda användning av de farligaste kemikalierna och GMO:erna
 • skydda arbetstagarnas rättigheter och hälsa samt främja den lokala sysselsättningen
 • erkänna principen om fritt och på förhand informerat samtycke (FPIC), FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter och ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk
 • respektera äganderätt och användningsrätt samt sedvanliga och traditionella rättigheter
 • bestämmelser om samråd med lokalbefolkningen och berörda parter
 • respektera gällande lagstiftning
 • kräva att företag i spårbarhetscertifieringen påvisar överensstämmelse med sociala, hälsomässiga och säkerhetsmässiga krav.

Dessutom innefattar systemet en hög grad av delaktighet från intressenter. PEFC:

 • separerar strikt processen för att utveckla standarder, certifiering och ackreditering för att säkerställa fullständigt oberoende och opartiskhet
 • kräver att det utvecklas nationella standarder för skogscertifiering, som utvecklas i en öppen process där alla berörda parter bör ha möjlighet att delta
 • erkänner vikten av de stora intressentgrupperna enligt definitionen i Agenda 21 (CSD-huvudgrupperna)
 • det är ett krav att både nationella och internationella samråd med nationella standarder och en tredjepartsutvärdering genomförs innan de kan godkännas av PEFC
 • alla nationella certifieringssystem ska genomgå regelbundna revisioner.

Ladda ner PEFC-certifikat >

Läs mer på den internationella PEFC hemsidan >