Produktlivscykel för Troldtekt® akustikplattor

Troldtekt Product Life Cycle

Troldtekt akustikplattor från vaggan till vaggan

Material, tillverkning, transport, användning och återvinning. Under hela produktlivscykeln – från vaggan till vaggan – fokuserar Troldtekt på att minimera miljöpåverkan från sina produkter, och på att optimera resursförbrukning och processer så att produkterna ger mervärde.

Det är tanken med produktlivscykeln som ligger till grund för Troldtekts Cradle to Cradle-affärsstrategi.

Råvaror

Produktion

Transport

Användning

Återvinning