Hälsosamt inomhusklimat med Troldtekt® akustik

Anvaendning av produkten

Akustiklösningar för ett hälsosamt inomhusklimat

Troldtekt-akustikplattor innehåller inga skadliga eller allergiframkallande ämnen, och uppfyller kraven för de bästa kategorierna i Danish Indoor Climate Label.

Allergy UK klassar Troldtekt-plattorna som en hypoallergen produkt, och Finnish Indoor Air Association och Building Information Foundation RTS placerar plattorna i kategorin för lägsta utsläpp (M1).

Troldtekt har dessutom den tyska certifieringen "Blauer Engel", är miljöutvärderade av svenska Sundahus Miljödata och bedömda hos Byggvarubedömningen.

Troldtekt Sundahus

SundaHus

Troldtekts akustikplattor är miljöutvärderade av svenska Sundahus Miljödata.

Sundahus Miljödata är en webbaserad databas, som dig fullt stöd i att göra medvetna materialval, dvs att undvika produkter med farliga ämnen samt att dokumentera produktvalen. Genom dokumentation på kemisk ämnesnivå skapar systemet förutsättningar för att ha kontroll på innehållet i en byggnad över tid. I SundaHus Miljödata kan du söka bland tusentals bedömda produkter. Bedömningarna baseras på olika egenskaper och indelas i fem klasser: A, B, C+, C- och D.

Troldtekts akustikplattor är kategoriserat  till A, som innebär produkter med minimal inverkan på hälsa och miljö.

Troldtekt, Byggvarubedömningen

Troldtekt, Bygvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen.

Troldtekt akustikplattor är bedömda hos Byggvarubedömningen enligt följande:

Bedömd produkt: Troldtekt akustik
Publicerat: 21.10.2016
Bedömning: rekommenderas

Anvaendning av produkten
Anvaendning av produkten

Dansk certifiering för inomhusklimat

Troldtekt är certifierat i kategorierna för bästa inomhusklimat enligt Danish Indoor Climate Label (Dansk Indeklima Mærkning).

För att kvalificera sig för den här certifieringen måste produktens emission avta inom 60 dagar från monteringen. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven vid första mätningen, efter 10 dagar.

Takprodukter provas dessutom avseende emission av fibrer och partiklar. Troldtekt-plattorna uppfyller kraven för den bästa kategorin (”låg partikelemission”), vilket innebär högst 0,75 mg per kvadratmeter.

Dansk inomhusklimatmärkning (Dansk Indeklima Mærkning)

Inomhusklimatet är en kombination av luft, lukt, ljud, fukt, statisk elektricitet, form och färg. Dansk Indeklima Mærkning (DIM) är en frivillig certifiering för byggprodukters inverkan på inomhusklimatet.

Märkningen är gemensam för Norge och Danmark och erkänd i hela världen. För att en byggvara ska kunna tilldelas märket ska den uppfylla vissa krav under användningsfasen samtidigt som dess inverkan på luftkvaliteten inomhus också bedöms. En faktor är kemikaliehalten i produkten, en annan är vilka ämnen som avges till omgivningsluften.

En produkt som certifieras och märks enligt Dansk Indeklima Mærkning har genomgått omfattande provning och det har dokumenterats att dess kemiska emission till luften är minimal. Takprodukter provas dessutom för emission av fibrer och partiklar.

Provning för gasemission

Alla produkter klassas med ett tidsvärde angivet i dygn som är relevant för inomhusklimatet. Tidsvärdet baseras på den tid det tar för gasemissionen att ”avta”. Tidsvärdet fastställs genom kemisk analys och sensorisk (lukt) bedömning.

Troldtekt deklareras med tidsvärdet 10 dagar som är den bästa klassen.

Provning för partikelemission

Vid inomhusklimatmärkningen klassas takprodukter även för partikelemission från sedimenterbart damm bestående av partiklar och fibrer under den första tidens användning av produkten.

Emissionen av partiklar och fibrer från Troldtekt klassas som låg, vilket är den bästa klassen.

Troldtekt M1

M1-klassificering

Finnish Indoor Air Association och Building Information Foundation RTS har klassificerat Troldtekt-plattorna till kategori M1. Det här klassificeringssystemet för byggvaror främjar användningen av produkter med låg emission och består av tre emissionsklasser. Emissionsklass M1 anger den bästa kvaliteten medan emissionsklass M3 anger material med de högsta emissionsvärdena.

En produkt märks som klass M1 om den uppfyller särskilda krav och har provats på ett oberoende laboratorium. Förutom kemiska provningar genomgår produkterna även en sensorisk (lukt) bedömning.

Troldtekt akustikplattor tilldelades M1-certifikatet som garanterar att VOC och luktresultat överensstämmer med ett antal kriterier.

Testerna utfördes av det danska institutet för teknik där följande metoder användes för testning: ISO 16000-9, ISO 16000-3 och Eurofins 4430.

Troldtekt Allergy Friendly

Allergy Friendly

Troldtekt har av Allergy UK tilldelats utmärkelsen ”Allergy Friendly Product Award”, som intygar att Troldtekt-plattorna inte innehåller allergener eller skadliga ämnen.

Utmärkelsen Allergy Friendly Product Award tilldelas endast produkter som bidrar till förbättrad hälsa och högre välbefinnande för personer som lider av astma och allergier.

En produkt som tilldelas utmärkelsen har först utvärderats av Allergy UK:s expertpanel.

Troldtekt Der Blaue Engel

Der Blaue Engel

”Der Blaue Engel” är en frivillig och oberoende miljöcertifiering.

Certifieringen har särskilt fokus på hur produkter och tjänster påverkar miljön: klimatet, resurser, vatten, mark och luft. Även inverkan på människor är en viktig del av certifieringen.

Troldtekt klassificeras som ”emissionsarm” (försumbar emission).

Troldtekt Cradle 2 Cradle Silver

Cradle to Cradle

Troldtekt är Cradle to Cradle-certifierat i silverkategorin.

Certifieringen omfattar hela produktportföljen av Troldtekt-akustikplattor i ljust naturträ, naturgrått och i standardkulörerna vitt 101, grått 202, koksgrått 208, svart 207 och rött 210. Silvercertifieringen omfattar även de brandsäkra Troldtekt A2-plattorna och Troldtekt agro-plattorna.

Plattorna godkändes för certifiering bland annat eftersom de inte innehåller några skadliga ämnen och därför kan komposteras och återföras till naturen som jordförbättrare.