Miljövänlig tillverkning av akustikplattor

Produktion

Så tillverkas Troldtekt akustikplattor

Sedan 1935 tillverkar Troldtekt cementbundna träullsplattor i fabriken i Troldhede. Tillverkningen sker i ett slutet system utan utsläpp av oren spillvatten.

Energiförbrukningen till produktionen kommer från en värmepanna för biomassa som installerades 2017. Bränslet består uteslutande av träflis och uppvärmningen är därför 100% CO2 neutral.

Troldtekt är en Ørsted-klimatpartner, vilket innebär att all elektricitet som används för tillverkning av Troldtekt-plattor kommer från den havsbaserade vindkraftparken vid Anholt.

Miljöpåverkan från produktionen av Troldtekt-plattorna beskrivs i vår miljövarudeklaration (EPD), som Teknologisk Institut i Danmark har sammanställt i enlighet med den europeiska standarden EN 15084.

Produktion

Klimatpartner

Som en av de första tillverkarna av byggmaterial i Danmark har Troldtekt A/S tecknat ett klimatpartneravtal med Ørsted. På så sätt har Troldtekt åtagit sig att se till att 50 % av bolagets elförbrukning 2015 kommer från förnybara energikällor som t.ex. vindkraft. Målet är stabil energiförsörjning med noll CO2-utsläpp.

Fakta om vindkraft

När ett företag tecknar ett klimatpartneravtal där det anges att vindkraft är energikällan, köper företaget en garanti för att Ørsted producerar el på en av deras certifierade vindkraftverkanläggningar som motsvarar företagets konsumtion. Garantin erhålls genom RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System).

Ladda ner GO (GUARANTEE OF ORIGIN) 2013.