Produktion

Produktion

Sedan 1935 tillverkar Troldtekt cementbundna träullsplattor i fabriken i Troldhede. Tillverkningen sker i ett slutet system utan utsläpp av oren spillvatten.

Energiförbrukningen till produktionen kommer från en värmepanna för biomassa som installerades 2017. Bränslet består uteslutande av träflis och uppvärmningen är därför 100% CO2 neutral.

Troldtekt är en Ørsted-klimatpartner, vilket innebär att all elektricitet som används för tillverkning av Troldtekt-plattor kommer från den havsbaserade vindkraftparken vid Anholt.

Miljöpåverkan från produktionen av Troldtekt-plattorna beskrivs i vår miljövarudeklaration (EPD), som Teknologisk Institut i Danmark har sammanställt i enlighet med den europeiska standarden EN 15084.

Produktion

Klimatpartner

 

As one of the first manufacturers of construction materials in Denmark, Troldtekt A/S has signed a climate partnership agreement with DONG Energy. In doing so, Troldtekt is committing to ensuring that 50 per cent of the company’s electricity consumption in 2015 comes from renewable energy such as wind power. The goal is stable energy supplies with zero CO2 emissions.

Facts about wind power
When a company signs a climate partnership agreement in which it states that wind power is the energy source, the company is buying a guarantee that DONG Energy produces electricity at one of their certified wind farms corresponding to its consumption. The guarantee is obtained through RECS (Renewable Energy Certificate System) certificates.

Download the GO (GUARANTEE OF ORIGIN) 2013.