Raavaror

Råvaror

Troldtekts cementbundna träullsplattor är gjorda av 100 % naturmaterial: trä och cement.

Troldtekt är FSC®-certifierat (FSC®C115450), vilket innebär att vi kan erbjuda produkter som produceras med trä som härstammar från ansvarsfullt skogsbruk. Vid tillverkning av Troldtekt-plattorna används endast cement från Aalborg Portland A/S, som med minimal miljöpåverkan utvinner råmaterialen från dansk berggrund.

Krita och sand är huvudmaterialen i Portlandcement. Krita utvinns nära Hals Barre utanför kusten nära Aalborg, och sanden kommer från kanalen nära Løgstør, där sandmuddring hjälper till att hålla Limfjordens kanaler farbara. Aalborg Portland är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 14001 och EU:s miljöledningssystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Aalborg Portland har nominerats till europeiska kommissionens prestigefyllda EMAS-pris två gånger.