Transport med minimal miljöpåverkan

Transport

Minimal miljöpåverkan från transporter

Troldtekt-akustikplattorna tillverkas uteslutande av lokala råmaterial, närmare bestämt dansk cement och granträ från dansk skog. Miljöpåverkan från transporter blir därför minimal.

I Danmark säljs Troldtekt-plattor genom dansk bygghandel och eftersom många av dessa lagerhåller Troldtekt-plattor, optimerar det transporten för slutanvändarna.

Vi har också ett brett nätverk av lokala återförsäljare på våra exportmarknader.