Kontoret måste anpassas för den virtuella världen

20.09.2016

Moderna kontor behöver fler platser där medarbetarna kan koncentrera sig, samarbeta och lära sig i fred. Genomgående i alla undersökningar nämns buller som en av de tre mest störande faktorerna i öppna kontorslandskap.  

Digitala samarbetsverktyg och mobil teknik ställer nya krav på moderna arbetsplatsers inredning.

– Vi vet att många människor tillbringar en stor del av sin arbetsdag med att kommunicera och hålla kontakt med organisationen via virtuella samarbetsverktyg som Skype, WebEx och GoToMeeting, säger Philip Tidd, kontorsinredningsexpert hos konsultfirman Gensler.

– Det är den digitala arbetsplatsen. Men vi har också den fysiska arbetsplatsen, och under en vanlig arbetsdag förflyttar sig medarbetarna vanligtvis flera gånger mellan den digitala och den fysiska arbetsplatsen. Det är de här förflyttningarna som ger upphov till nya, intressanta utmaningar för arbetsplatsen, säger Philip, som menar att ett modernt kontor bör ha rum för både koncentration, samarbete och inlärning.

Mänskliga faktorer som utgångspunkt

Intervjun med Philip Tidd ingår i ett nytt temaavsnitt om kontorsinredning på www.troldtekt.se. Där talar vi också med dr Christian Nocke från Akustikbüro Oldenburg, som berättar att buller, genomgående i alla undersökningar, nämns som en av de tre mest störande faktorerna i öppna kontorslandskap:

– Antalet medarbetare har ganska liten betydelse för vilka möjligheter som finns avseende akustisk design. De arbetsuppgifter som utförs i rummet spelar däremot stor roll, säger Christian Nocke.
 
– Till exempel är det stor skillnad på ett callcenter, där det förekommer många telefonsamtal, och ett kontor där medarbetarna mestadels är stillasittande under arbetet. Förhållandet mellan koncentrationsbehov och kommunikation under arbetet är avgörande för vilka krav som ställs på akustiken. Därför bör man i högre grad ta hänsyn till mänskliga faktorer när man utformar ett rums akustik, och inte enbart fokusera på rummets material, ytor och tekniska egenskaper.

FAKTA OM TROLDTEKT A/S:

  • Troldtekt A/S är en ledande utvecklare och tillverkare av akustiklösningar för tak och väggar.
  • Sedan 1935 är trä och cement – två naturliga material – utgångsämnen i produktionen, som sker i Danmark under moderna, miljövänliga förhållanden.
  • Troldtekts affärsstrategi baseras på designkonceptet Cradle to Cradle, som är företagets centrala verktyg för att säkerställa miljövinster fram till 2022.

MER INFORMATION:
Peer Leth, vd på Troldtekt A/S: 8747 8130 // ple@troldtekt.dk   
Tina Snedker Kristensen, marknads- och kommunikationschef: 8747 8124 // tkr@troldtekt.dk

Digitala samarbetsverktyg och mobil teknik förändrar hur moderna arbetsplatser bör utformas.
Mänskliga faktorer bör vara vägledande för god akustik
Akustiken har en avgörande effekt på inomhusklimatet i moderna kontor. Men för de flesta är även estetiken viktig.