Troldtekt i hållbart laboratorium

9:e sep. 2019

Våra akustiklösningar ingår i världens första C2C LAB i Berlin, som både är utbildningscenter, NGO-kontor och ”levande laboratorium” för Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial.

I ett nytt kunskapscenter i Berlin kan arkitekter från den 11 september 2019 uppleva och experimentera med Cradle to Cradle-certifierade byggmaterial. Bland materialen finns Troldtekt akustikplattor i tak och på väggar, både i möteslokaler och konferensrum.

Det 400 kvadratmeter stora C2C LAB är helt nyrenoverat, så alla installationer och inventarier lever upp till Cradle to Cradles kriterier om att materialen ska vara ofarliga och därför kunna återgå till naturen eller återanvändas i nya produkter.

C2C LAB rymmer både ett utbildningscenter, kontor för NGO:n Cradle to Cradle e.V. och ett ”levande laboratorium”. Här får besökare möjlighet att lära sig mer om Cradle to Cradle-modellens cirkulära materialflöde.

Behov av hållbar innovation

Troldtekt akustikplattor består till 100 procent av de naturliga materialen trä och cement. Plattorna är Cradle to Cradle-certifierade på silvernivå och de cirkulära principerna är en central del av vår strategi. Till exempel kan kapspill och rester från vår produktion användas som jordförbättring eller ingå i produktionen av ny cement hos cementleverantören Aalborg Portland. 

Foto: Cradle to Cradle e.V.

– Jordens resurser räcker helt enkelt inte till för de traditionella konsumtionsmönstren. Därför finns det behov av hållbar innovation. Cradle to Cradle-konceptet visar vägen genom att göra verktyg tillgängliga så att företag och organisationer kan arbeta systematiskt med cirkulär ekonomi. Den utvecklingen är något vi vill bidra till – för samhällets skull och för att hållbar produktion blir en avgörande konkurrensparameter under åren framöver, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Troldtekt delar med sig av erfarenheter på C2C Summit

Som partner i C2C LAB är Troldtekt den 11 september med på C2C Summit inom bygg och arkitektur, som räknar med upp till 300 deltagare i Umweltforum Berlin. Vår kommunikationschef, Tina Kristensen, kommer under en paneldebatt att dela med sig av erfarenheter och utmaningar från arbetet med att implementera Cradle to Cradle i verksamheten, både i värdekedjan och i byggbranschen.

Foto: Cradle to Cradle e.V.

Katrin Lompscher, senator för stadsbyggnad och bostäder i Berlin, håller öppningstalet på C2C Summit, och medstiftaren av Cradle to Cradle-konceptet, dr Michael Braungart, gör ett inlägg om byggnader som materialbanker. Konferensen markerar samtidigt den officiella invigningen av C2C LAB, och det kommer att gå skyttelbussar till laboratoriet där man håller guidade visningar.  

>> Läs mer om Troldtekt och Cradle to Cradle

>> Läs mer om C2C Summit

FAKTA OM C2C LAB:

  • Byggnaden med det 400 kvadratmeter stora C2C LAB uppfördes ursprungligen 1986.
  • C2C LAB är helt nyrenoverat med sunda material – i linje med principerna för Cradle to Cradle.
  • Över 30 partner har varit inblandade i renoveringen av C2C LAB.
  • Aktiviteterna på C2C LAB ska bland annat bestå av utbildningar, guidade visningar, C2C-expertforum, seminarier och workshoppar.
  • C2C LAB ska också fungera som arbetsplats för medarbetarna på NGO:n Cradle to Cradle e.V. 

>> Läs mer om C2C LAB