Troldtekts CSR-rapport bland de bästa

1:a sep. 2020

Troldtekt är ett av de bästa danska företagen i SME-segmentet när det gäller att rapportera om sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Företagets senaste CSR-rapport uppmärksammades nyligen av FSR – danske revisorer och Global Compact Network Denmark.

Företag som är anslutna till FN:s Global Compact måste varje år redovisa status för sitt arbete med hållbarhet och socialt ansvar. Det görs i så kallade COP-rapporter (Communication on Progress) eller CSR-rapporter (Corporate Social Responsibility).

Troldtekts senaste rapport har precis kommit med på en exklusiv lista över de bästa rapporterna från danska företag i SME-segmentet med upp till 250 anställda. Det är FSR – danske revisorer och Global Compact Network Denmark som varje år sammanställer listan i samband med evenemanget SMV COP, för att lyfta fram god rapportering inom danska företag anslutna till Global Compact.

– Vi känner oss hedrade, eftersom vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet och CSR-rapporten är det forum där vi får möjlighet att berätta om detta arbete och visa upp våra framsteg, säger Peer Leth, vd för Troldtekt A/S.

Troldtekt anslöt sig till FN:s Global Compact redan i 2010, så det är tionde året i rad som företaget har skickat in en CSR-rapport till FN.

>> Du kan läsa CSR-rapporten här

Tuffa kriterier

För att komma med på listan måste CSR-rapporten leva upp till tuffa kriterier. Den måste till exempel vara trovärdig och användbar – det vill säga ge trovärdig och användbar information om resultatet av företagets arbete med Global Compact-principerna. Det ska finnas konkreta uppgifter som dokumenterar hur arbetet fortskrider.

– Tidigare var det främst de största företagen som prioriterade CSR-rapportering, men jag tror att det snart kommer att vara ett nödvändigt krav för alla verksamheter att berätta om och dokumentera sitt hållbarhetsarbete. Här är vi glada över att kunna gå i bräschen och visa andra företag i SME-segmentet hur man kan göra, säger Peer Leth.

Förutom Troldtekt finns bara fyra andra danska företag med på listan över årets bästa CSR-rapporter. Det är IFU, Metz, Missionpharma och Phoenix Design Aid.