Teman

På Troldtekt fokuserar vi på trender och tendenser i akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

På denna sida har vi sammanställt en lista över de olika teman som vi har publicerat. Lär känna mer om t.ex. akustik i restauranger och innovation inom arkitektur - och läs intervjuer med arkitetker och ledande forskare. 

Mycket nöje!

Troldtekt Newsletter

TEMA: Design av kontorsbyggnader

Skypemöten och kunskapsdelning via mobiltelefoner. Digitala samarbetsmetoder ställer nya krav på design, akustik och inomhusklimat i det fysiska kontoret.

TEMA: Framtidens hälsosamma skolor

Coronapandemin har slagit hårt mot skolundervisningen och krävt tillfälliga lösningar. Men nya skolor är utformade för att kunna hantera pandemier bättre.

TEMA: Restauranger

Visste du att oväsen och musik påverkar hur maten smakar? Och att dålig akustik kan ge sämre betyg i recensioner av maten?

Här på temasidan kan du läsa mer om detta.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Hundratusentals allmännyttiga bostäder i Sverige ska renoveras under de kommande åren, och det finns inspiration att hämta från danska projekt.

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi.

TEMA: Hälsofrämjande arkitektur

Arkitektur, design och material kan ha betydelse för behandlingen av kropp och själ. Bland annat spelar ljus, luft och akustik en viktig roll – och även hur rummen disponeras.

På den här temasidan kan du läsa om visioner och praxis i arbetet med läkande arkitektur.

TEMA: Simhallar och friluftsbad

Simning och vattenmotion är populära aktiviteter, oavsett ålder och färdighetsnivå. På många orter i Sverige renoverar man befintliga badhus eller bygger helt nya – med fokus på flexibilitet och hållbarhet.

Här på temasidan kan du läsa om arkitektoniska utmaningar och möjligheter vid design av badhus. Du kan också läsa om vilka trender som enligt experterna kommer att forma framtidens badanläggningar.

TEMA: Privatbostäder

Vi tillbringar många timmar i hemmet. Därför är det viktigt att inomhusklimatet bidrar till vårt välbefinnande.

Här på temasidan kan du läsa hur man kan kombinera hållbarhet, ett hälsosamt inomhusklimat och elegant design i hemmet. Besök ett antal svenska och danska hem där man har tänkt på detaljerna: Nya villor i exklusiva material, en mysig sommarstuga mitt i skogen, en elegant husbåt – och mycket mer.

TEMA: Design och innovation inom arkitektur

En meningsfull kombination av funktion och design. Samband mellan stadsliv och byggnader. Konst på tak och väggar.

Här på temasidan tittar Troldtekt AB med hjälp av experter närmare på begreppet arkitektonisk skönhet. Här kan du bland annat läsa hur estetiken bedöms i en WELL-certifiering för hållbart byggande.

TEMA: Hälsa och inomhusklimat i byggnader

Hållbart byggande är på frammarsch, men stora mängder skadliga ämnen i byggmaterial ingår fortfarande i nya och renoverade byggnader.

Här på temasidan ger experter sin syn på materialhälsa och inomhusklimat – och möjliga lösningar på utmaningarna.

TEMA: Arkitektur för idrott och rörelse

Skolor designade för rörelse. Inomhusutrymme med parkour och gatufotboll. En idrottsanläggning där elit och rehabilitering samlas under ett tak. 2020 sker idrott och rörelse i nya former och i nya lokaler.

Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med en känsla för estetiken.

TEMA: Hållbara byggnadscertifieringar

När rådgivare och byggherrar väljer en hållbar certifiering får de en byggnad som är sundare för både miljön och användarna – och mer ekonomisk för ägaren.

Här på temasidan kan du se hur ledande arkitektbyråer arbetar med byggnadscertifieringar i praktiken och hur det påverkar arkitekturen.

TEMA: Trä i byggen

Trä är ett sunt, elegant och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Och när träet är FSC®-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det kommer från ansvarsfulla skogsbruk.

Här på temasidan sätter Troldtekt AB fokus på fördelarna med träbyggen.

TEMA: Bättre förskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 kommer över 700 nya förskolor att behövas.

Här är det viktigt med flexibel arkitektur som tillgodoser barnens olika förmågor och behov. Arbetsmiljön, där akustiken är en del, ska vara bättre än på många av dagens förskolor.

TEMA: Arkitektur i storstäderna

De största danska städerna omnämns ofta internationellt som några av världens mest sevärda.

Her på temasidan kan du följa med på en virtuell arkitekturresa till både Köpenhamn och Århus.

TEMA: Mörka tak

Arkitektur med svarta material kan skapa en särskild känsla av intimitet och närvaro.

Här på temasidan kan du läsa om hur svarta tak och material med tyngd börjar ta plats i inredningen.

TEMA: Multikulturhus

De senaste åren har en rad nya multikulturhus sett dagens ljus. Både i storstäder och i mindre orter utgör husen informella mötesplatser som samlar invånarna till sportaktiviteter, gemensamma middagar, salsa och mycket mer.

Här på temasidan ger både forskare och arkitekter sin syn på de nya multikulturhusen.

TEMA: Transformation

I Europa står byggnader för 40 procent av material- och energiförbrukningen. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader.

Här på temasidan kan du läsa om materialåtervinning på högsta möjliga värdenivå, lära dig om två viktiga begrepp inom hållbar byggnad: livslängdskostnad och livscykelanalys och hitta inspiration i lyckada omvandlingsprojekt.