TEMA: Allmännyttiga bostäder

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad

Hundratusentals allmännyttiga bostäder i Sverige ska renoveras under de kommande åren, och det finns inspiration att hämta från danska projekt. Den offentliga bostadssektorn spelar en central roll i dansk arkitektur och står för innovativa och hållbara byggnadslösningar. Detta gäller både för nybyggnationer och renoveringar, som utgör en stor del av arbetet för arkitekter och byggföretag.

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.

Hållbarhet handlar om varaktighet

I en tid då hållbara material och metoder får allt större genomslagskraft när man bygger allmännyttiga bostäder, behövs det vägledning för att göra rätt val.

Danska Byggeskadefonden har gett ut en guide för nybyggnation som även omfattar hållbarhet och ger exempel från offentliga byggprojekt.

>> Få insikt i guiden

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad

Allmännyttiga bostäder skapar en blandad stad

Danmarks näst största stad, Århus, är en av de platser där innovation inom allmännyttiga bostäder bidrar till en stad i arkitektonisk och social balans.

Läs intervjun med den tidigare stadsarkitekten Stephen Willacy och titta närmare på flera offentliga projekt.

>> Läs intervjun

Allmännyttiga bostäder

Danska ambassader ska främja hållbara renoveringar i Norden

Sverige och Finland står inför en renoveringsboom under de kommande åren –
och renoveringarna ska vara hållbara.

De båda ländernas danska ambassader har startat ett program för att bygga broar och utbyta kunskaper mellan danska företag och nordiska byggherrar. Fokus ligger på allmännyttiga bostäder och offentliga byggnader.

>> Läs mer om satsningen

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad

Från getto till attraktiv stadsdel

En omfattande helhetsplan ska säkerställa en mer blandad befolkning i Gellerupparken, som för närvarande finns med på den danska ”gettolistan”.

Renovering, rivning, nybyggnation och en ny attraktiv skola är några av verktygen. Och en del har redan gjorts.

>> Läs om planen

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad

Ett lyft för området som involverar de boende

Aalborg Øst i norra Danmark är ett exempel på ett utsatt bostadsområde som har genomgått en stor omvandling.

I en intervju med Ole Nielsen, chef för fastighetsbolaget Himmerland, kan du läsa mer om projektet.

>> Läs intervjun

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad

Hållbarhet flyttar in i Ringkøbing K

I det nya bostadsområdet Naturbydelen Ringkøbing K på den danska västkusten håller man på att bygga 83 nya allmännyttiga bostäder. De uppförs som certifierade passivhus och har en integrerad hållbar design.

Läs intervjun med Søren Riis Dietz från Bjerg Arkitektur, som står bakom projektet.

>> Läs intervjun

Hållbarhet flyttar in i Ringkøbing K | Troldtekt

Så bidrar Troldtekts cementbundna träull till hållbara bostäder

Bostadsbolagen kan bidra till att lyfta fram hållbarhetsfrågan genom att välja material som är hälsosamma för både människor och miljö och som kan ingå i det cirkulära kretsloppet.

Se hur Troldtekt bidrar positivt – även när det krävs en hållbar byggcertifiering för bostäderna.

>> Läs mer

Allmännyttiga bostäder

Skansehuset (DK)

Bra akustik och hälsosamt inomhusklimat i hemmet med akustiktak från Troldtekt

Skanseparken i Fredericia har genomgått en omfattande renovering. Bostadsområdet består numera av 330 attraktiva lägenheter och en samlingslokal. Designlösningen Troldtekt line ger bra akustik och ett sunt inomhusklimat i samlingslokalen.

>> Se bilder och läs mer

Svaneparken (DK)

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i bostadsbyggnader

Tegel, zink och trä används på ett smart sätt i bostadsområdet Svaneparken i Galten, som lyfts fram i Danska Byggeskadefondens kvalitetsguide för nya bostäder. I samlingslokalen används svart Troldtekt akustiktak med eftermonterade trälister.

>> Se bilder och läs mer

Lisbjerg Bakke (DK)

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad

Bostäderna, som har vunnit både danska och internationella priser, är uppfört i 3-4 våningar med ett byggsystem i massivträ och obehandlade träfasader. I flera av de gemensamma utrymmena har man använt Troldtekt akustiktak. 

>> Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter