Hållbarhet handlar om varaktighet

29:e jun. 2021

I en tid då hållbara material och metoder får allt större genomslagskraft när man bygger allmännyttiga bostäder, behövs det vägledning för att göra rätt val.

Danska Byggeskadefonden har gett ut en guide för nybyggnation som även omfattar hållbarhet och ger exempel från offentliga byggprojekt.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad

I slutet av 2020 publicerade Byggeskadefonden ”Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri” (kvalitetsguide för nya bostäder). I guiden finns rekommendationer för den offentliga bostadssektorn, som bygger på erfarenheter från Byggeskadefondens lagstadgade inspektion av 250 000 allmännyttiga bostäder i Danmark. Läs hela guiden här.

Nya projekt i den offentliga sektorn tillkommer ständigt – och de allmännyttiga bostäderna bidrar ofta till den tidsenliga arkitektoniska stilen.

– Gemensamt för många nya allmännyttiga bostäder är lådformade konstruktioner, skarpa former och huskroppar i varierande storlek, där höga byggnader varvas med låga. Vi ser också mycket träkonstruktioner, stora fönsterpartier, platta och gröna tak och en allmän minimalism vad gäller material, säger Jens Dons, teknisk chef på Byggeskadefonden och en av författarna till guiden.

Beprövade material ger lägre risk

Kommunala fastighetsbolag bidrar till att visa vägen för den gröna omställningen. Därför är ämnet hållbarhet också en naturlig del av Byggeskadefondens guide.

– Vi ser att kommunala fastighetsbolag fokuserar på ett cirkulärt förhållningssätt genom att använda miljövänliga material, återvinning och resursbesparande teknik. Det finns dock en utmaning i att hitta balansen mellan utveckling av nya gröna lösningar och många års dokumenterad erfarenhet av beprövade lösningar som ger få byggnadstekniska problem, förklarar Jens Dons och tillägger:

– I slutändan är det byggherren som tar en risk genom att använda obeprövade material och metoder. Vi rekommenderar starkt att man kräver dokumentation på att materialet är testat under danska klimatförhållanden. I många byggnader ser vi lösningar som exempelvis gröna tak, där fördelarna inte uppväger den byggnadstekniska risken.

Enligt Jens Dons är frivillig certifiering av byggmaterial ett sätt att hantera denna utmaning.

Återvinning inte alltid optimalt

Att använda återvunnet material som plast, trä och gamla tegelstenar är ett sätt att integrera det cirkulära perspektivet i byggarbetet. Det kan vara en bra idé, men inte alltid.

– Man vet inte alltid var det återvunna materialet kommer ifrån – om det har suttit upptill eller nedtill på byggnaden, utomhus eller inomhus, i lä eller direkt exponerat för väder och vind. Återvinning i sig är naturligtvis bra, med det är ingen vits om det medför en massa problem. Se därför till att det finns dokumentation om materialet, om det är återvunnet, säger Jens Dons.

Han påpekar att det är viktigt att spåra materialets ursprung. Detta är redan möjligt för vissa typer av plast och certifierade tegelstenar.

Hållbarhet är en fråga om varaktighet

Byggeskadefonden uppskattar att cirka 10 procent av byggandet i Danmark idag går ut på att åtgärda brister, och detta ”byggspill” går stick i stäv med hållbarhetstanken.

– Det är hållbart att bygga huset en gång och se till att det inte har några brister. Då kan det stå i många år med minimal resursförbrukning för drift och underhåll. Detta ställer stora krav på projekteringen. Rådgivare utsätts för prispress, men det är viktigt med ordentlig rådgivning, så att man inte behöver lösa problemen på byggställningarna och tvingas till förhastade lösningar, säger Jens Dons.

– Vi ser gärna att folk experimenterar, men man måste ha koll på läget och inte gå med huvudet under armen.

Byggeskadefonden uppmanar byggherrar och rådgivare att fokusera mer på byggteknisk kvalitet, materialens livslängd och hållbarhet som en del av de hållbara lösningarna.

Många olika exempel

Byggeskadefonden har med en rad exempel på danska nybyggnationer i guiden. Exempel som är relativt olika. Flera av byggnaderna har försetts med Troldtekts akustiktak som en del av ett hållbart och certifierat materialval.

Det gäller bland annat:

FAKTA: Rekommendationer för hållbart bostadsbyggande

  • Fokusera på den byggtekniska helheten vid utformning av byggnadens övergripande hållbarhetskoncept.
  • Främja ett cirkulärt perspektiv genom hållbara lösningar med exempelvis parallell livstid på sammanhängande byggnadsdelar.
  • Undvik disponering med gröna tak på organiskt underlag – lös i stället vattenförhållandena i terrängen.
  • Fokusera på sambandet mellan energiförbrukning, fukt, inomhusklimat och tillräcklig ventilation.
  • Ställ krav på spårbarhet av återvunnet material.

Källa: Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri, Byggeskadefonden i Danmark

Hållbarhet handlar om varaktighet | Troldtekt

BILD: 
Jens Dons, teknisk chef på Byggeskadefonden och en av författarna till Guide til kvalitet ved nyt boligbyggeri.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad