Från getto till attraktiv stadsdel

29:e jun. 2021

En omfattande helhetsplan ska säkerställa en mer blandad befolkning i Gellerupparken, som för närvarande finns med på den danska ”gettolistan”.

Renovering, rivning, nybyggnation och en ny attraktiv skola är några av verktygen. Och en del har redan gjorts.

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad

Gellerupparken ligger i den västra delen av Danmarks näst största stad Århus. Här var förväntningarna stora när prydligt utplacerade hyreshus stod klara för inflyttning i början av 1970-talet. Bostäderna var – och är fortfarande – stora och rymliga med grönområden runt omkring och fin utsikt över Århus. Men idag finns stadsdelen med på den danska ”gettolistan” och måste därför uppfylla en rad statliga krav, bland annat ska bostäder rivas.

Pluskontoret Arkitekter är byggherrerådgivare åt fastighetsbolaget Brabrand i flera av de pågående projekten som ligger till grund för förnyelsen av Gellerupparken och Toveshøj. Suna Cenholt, arkitekt och delägare i Pluskontoret Arkitekter, säger:

– Gellerup är ett väldigt stort område, och storleken i sig kan på många sätt leda till utanförskap och exkludering. Men Gellerupparken står inte bara inför byggnadsmässiga utmaningar, utan även sociala. Så åtgärder måste vidtas på båda dessa områden, säger hon.

Från slutet till öppet samhälle

Gellerupparken har skola, förskola, idrottsanläggningar, köpcenter, läkare, gym, bibliotek och simhall. Dessa funktioner är tillgängliga för i stort sett alla boende i området.

– Alla funktioner är samlade i en stor anläggning med allt inom räckhåll. På många sätt är det mycket välplanerat, men tiden och samhällets krav på hur vi vill leva har förändrats. Och här har Gellerup inte hängt med i utvecklingen, säger Suna Cenholt.

De boende i Gellerup har alltså inte behövt söka sig utanför området för att tillgodose sina dagliga behov, samtidigt som utomstående inte har haft anledning att besöka stadsdelen. På så sätt har Gellerup blivit ett slutet samhälle. Detta ska den nya utvecklingsplanen råda bot på.

Ny skola ska göra Gellerup attraktivt

För att åtgärda den sociala obalansen i Gellerup syftar helhetsplanen till att attrahera en mer blandad befolkning, så att stadsdelen blir mer lik andra stadsdelar i Århus. En del har redan gjorts: Bland annat har man byggt den kommunala kontorsbyggnaden Blixens och flera nya bostadshus, till exempel ett helt nytt studentboende.

Planen består av flera omfattande renoveringar, rivningsarbeten, nybyggnationer och försäljning av mark. Dessutom har politikerna beslutat – med Brabrand som ivrig förespråkare – att Gellerup ska få en ny, attraktiv skola. Det är avgörande för att locka till sig barnfamiljer, säger Suna Cenholt.

– Tovshøjskolans resultat har inte varit dåliga. Siffrorna visar att eleverna har klarat sig riktigt bra, men en nybyggd, attraktiv skola kommer att skapa en bättre bild av hela Gellerup och attrahera en blandad grupp av elever och lärare.

Blixens

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i kontors- och företagsbyggnader

Administrationsbyggnad för Århus kommun i Gellerup utanför Århus, Danmark.

>> Se bilder och läs mer

AARHUS Kollegiet

Akustiktak från Troldtekt i bostadsbyggnad

Studentboende med 352 lägenheter på Karen Blixens Boulevard 8 och 10 i Brabrand, Danmark.

>> Se bilder och läs mer

Mer trygghet och gemenskap

Som en del av den sociala satsningen har bättre infrastruktur skapats i hela området, där fokus har legat på att öppna upp, bland annat med nya vägar, men också genom att skapa små mötesplatser i invånarnas vardag.

– Det är svårt att överblicka ett samhälle med 7 000 personer. Det finns ett behov av mindre och lättillgängliga mötesplatser, till exempel närliggande lekplatser, grillplatser och fotbollsklubben, där broar kan byggas mellan människor, säger Suna Cenholt och fortsätter:

– Lägenheterna måste också vara fina och i bra skick – både själva bostäderna och gemensamhetsutrymmena. Utomhusytorna kräver extra uppmärksamhet, för det är ingen mening med att ha en fin lägenhet om man varje dag möts av otrevliga miljöer på väg till och från sin bostad.

Från getto till attraktiv stadsdel | Troldtekt TEMA

BILD: 
Suna Cenholt, arkitekt och delägare i Pluskontoret Arkitekter.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad