Så bidrar Troldtekts cementbundna träull till hållbara bostäder

29:e jun. 2021

Bostadsbolagen kan bidra till att lyfta fram hållbarhetsfrågan genom att välja material som är hälsosamma för både människor och miljö och som kan ingå i det cirkulära kretsloppet.

Se hur Troldtekt bidrar positivt – även när det krävs en hållbar byggcertifiering för bostäderna.

Troldtekt i hållbara bostäder

De flesta människor tillbringar 80–90 procent av sin tid inomhus – och det mesta av den tiden i hemmet. Genom att göra rätt val vid renovering och nybyggnation kan de offentliga fastighetsbolagen göra stor skillnad för miljön och de boendes välbefinnande.

Material med godkännanden och certifikat kan utgöra ramen för en bostad som är hälsosam för både människor och miljö. Samtidigt kan materialen bidra till att höja ribban för hållbart byggande.

Här kan du läsa om fem hållbarhetsaspekter som Troldtekt AB arbetar med – och hur Troldtekts danskproducerade akustikplattor gör skillnad när de används i allmännyttiga bostäder.

1. Cirkulär ekonomi med Cradle to Cradle

Det internationella designkonceptet Cradle to Cradle har valts som strategisk ram för Troldtekts verksamhet, eftersom konceptet omfattar de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Det innebär att bostadsbolagen – när de väljer Troldtekt – får dokumentation för att akustikplattorna uppfyller hållbara kriterier i vid bemärkelse.

Målet med Cradle to Cradle är en cirkulär ekonomi där allt ska ses som en resurs för något annat, där produktionen bygger på förnybar energi och där mångfald, inklusive biologisk mångfald, står i fokus.

När ett företag vill ha sina produkter Cradle to Cradle-certifierade krävs det kontinuerlig utveckling inom fem områden:

  • Materialhälsa
  • Återvinning
  • Hållbar energi
  • Ansvarsfull förvaltning av vattenresurser
  • Socialt ansvar

Troldtekt akustikplattor är än så länge certifierade på silvernivå – den tredje av Cradle to Cradles fem nivåer, som sträcker sig från basic till platina. Certifieringen omfattar hela sortimentet av Troldtekts cementbundna träullsprodukter, och Troldtekt förväntar sig att avancera till guldnivå under andra halvan av 2021.

>> Läs mer om Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering

2. Ger fördelar vid certifiering av hållbara byggnader

Flera bostadsbolag väljer att certifiera sina byggnader enligt en hållbar byggnadsstandard – i Sverige kan det till exempel vara BREEAM eller Miljöbyggnad. Certifieringen bidrar till att dokumentera hållbarheten, och här bedöms bostäderna utifrån en rad olika kriterier. Det totala antalet poäng avgör vilken certifieringsnivå byggnaden kan uppnå.

Troldtekt bidrar positivt till flera av de ledande certifieringarna, bland annat genom Cradle to Cradle-certifieringen och användningen av certifierat trä.

Ingenjörsföretaget Rambøll har tagit fram dokumentationspaket för att hjälpa rådgivare att utvärdera Troldtekts bidrag till ett specifikt projekt.

>> Läs mer om Troldtekts bidrag till certifieringar för hållbart byggande

3. Fokus på fyra av FN:s globala mål

FN:s 17 globala mål används numera inom de flesta branscher – även byggbranschen, som kan bidra till att uppfylla flera av målen. Troldtekt har valt att arbeta aktivt med de fyra globala mål (inklusive sju delmål), där företaget kan göra störst skillnad.

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande:
Troldtekt säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Det har dokumenterats i detalj att akustikplattorna inte innehåller ämnen som är skadliga för människor och miljö.

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion:
All el som används i Troldtekts produktion kommer från vindkraft och produktionsavfallet delas in i fraktioner så att det kan skapa mervärde som näringsämne i naturen eller som råvara vid tillverkning av ny cement.

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald:
Allt trä i Troldtekts akustikplattor är certifierat enligt ledande standarder för hållbart skogsbruk. Kunderna kan välja fritt mellan PEFC™- och FSC®-certifierade (FSC®C115450) akustikplattor.

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap:
Troldtekt samarbetar med en rad andra aktörer som, precis som Troldtekt, arbetar för att främja cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Exempel på dessa är FSC Danmark, Cradle to Cradle NGO (Tyskland) och Cradlenet (Sverige).

4. Certifierat trä gynnar livet i skogen

På Troldtekts fabrik i den danska staden Troldhede ligger högar av obearbetat trä så långt ögat når. När träet har barkats och torkat i sex månader används det som råvara i Troldtekts originalakustikplattor.

Trä som byggmaterial bidrar till den gröna omställningen. Och när träet kommer från dokumenterat hållbara skogar, bidrar det också till den biologiska mångfalden. I Troldtekts akustikplattor ingår endast trä från danska skogar som certifierats enligt ledande skogsstandarder – FSC® (FSC®C115450) och PEFC™.

Standarderna ställer bland annat krav på att man visar hänsyn för växter och djur, inte avverkar fler träd än vad skogen kan reproducera samt att en viss del av skogen förblir orörd. På så sätt bidrar Troldtekt till att skydda skogarna från förlust av biologisk mångfald.

Se vår film, där direktøren för FSC Danmark, Søren Dürr Grue, visar runt i skogen och förklarar kraven på en FSC-certifierad skog för biologisk mångfald.

TEMA: Allmännyttiga bostäder

Här på temasidan kan du läsa intervjuer med experter och se inspirerande exempel på allmännyttiga bostäder som är dokumenterat hälsosamma för människor, miljö och driftsekonomi. Från framgångsrika omvandlingar av utsatta stadsdelar till nya bostadsområden som sätter en hög standard för hållbarhet.

Du kan också läsa om guider som ger goda råd (och varnar för typiska fallgropar) i samband med både nybyggnation och renovering.

Akustikplattor från Troldtekt som takbeklädnad i bostadsbyggnad