TEMA: Arkitektur för idrott och rörelse

Akustiktak från Troldtekt i sportanläggning

Idrott och rörelse utövas i många olika former och lokaler. Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med känsla för estetiken.

På temasidan kan du läsa om hur renovering av befintliga skolor kan hjälpa barn att röra sig mer i vardagen. Vi ger också exempel på olika typer av idrottshallar. Från en komplett idrottsanläggning med multihall, tennisbanor, mountainbikespår och ett modernt hälsocenter till ett asfalterat gatusporthus.

Byggnader för idrott och rörelse bör utformas med flexibla, slitstarka material – och materialens akustiska egenskaper har stor betydelse när allt från ivriga bollspelare till lekande barn håller igång. På temasidan kan du se hur Troldtekts akustiklösningar uppfyller kraven för moderna idrottsanläggningar.

Genomtänkt arkitektur inspirerar till motion

Arkitektur kan motivera befolkningen att röra på sig mer och därmed utveckla folkhälsan i en positiv riktning. Därför har informella aktivitetsmiljöer placerats både på gatuplan och inuti byggnaden.

Karin Book forskar i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och förklarar hur arkitekter kan göra aktivitetsområden attraktiva för befolkningen. 

>> Läs om arkitektur och rörelse

Troldtekt akustiklösningar bidrar till att uppfylla kraven på slitstyrka, flexibel design och god akustik i moderna idrottsbyggnader

Arkitekturen sätter barn i rörelse

Hur skolorna är inredda har stor påverkan på barns aktivitetsnivå. Det visar det danska projektet Skole+ som har tittat på hur förnyelse av befintlig arkitektur främjar barns rörelse.

En av de sex skolorna i projektet är Søndervangskolen i Aarhus. Här ingår bland annat förmedlingstrappor och en rörelsebana i den nya designen.
 
>> Läs om erfarenheterna från Skole+ 

Troldtekt, Søndervangsskolen

Idrottsanläggning samlar elit och rehabilitering under samma tak

Holbæk Sportsby i Danmark är en av Skandinaviens största idrottsanläggningar. Här samlas allt från mountainbike-sport till moderna behandlingar och skapar en mötesplats för både barn och vuxna.

I en intervju berättar arkitekten Nicolas Munkø från Kullegaard om arkitektoniska överväganden i projektet.

>> Läs intervjun om idrottsanläggningen

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. sporthallar

Gatuidrott samlar barn oavsett ålder och kulturell bakgrund

En gammal industribyggnad har omvandlats till en asfalterad inomhuslokal för gatuidrott. Syftet är att stärka gemenskapen mellan barn oavsett ålder och kulturell bakgrund.

Aalborg Streetmekka är ett av fyra hus som den ideella organisationen GAME ligger bakom med stöd från en rad danska fonder.

 >> Läs om konceptet streetmekka

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i t.ex. sporthallar

Idrott kräver bra akustik och naturlig styrka

Byggnader för idrott och rörelse ska designas med flexibla och slitstarka material. Materialens akustikegenskaper har stor betydelse när allt från ivriga bollspelare till lekande barn ger järnet.

Se hur du med Troldtekts akustiklösningar uppfyller kraven på en modern idrottsbyggnad – samtidigt som du inkluderar en naturprodukt i ditt projekt.

>> Så matchar Troldtekt idrott och rörelse

Arkitektur for idrott och rorelse

Vallentuna Ishall

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i sporthall

Med hjälp av bland andra Storesund Arkitekter valde kommunen att gå igång med en omfattande renovering. Resultatet har blivit en modern och ljus hall där Troldtekt nu bidrar till att säkerställa en markant bättre akustik.

Se bilder och läs mer

Aarhus Internationale Sejlsportscenter

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i sportarkitektur

Den stora betongbyggnaden ligger vid inloppet till småbåtshamnen i danska Aarhus. Ljuset flödar in i hallen med det industriella uttrycket, där Troldtekt i naturträ samspelar fint mot den råa betongen.

Se bilder och läs mer

Idrottens Hus

Troldtekt träullsabsorbenter säkerställer bra akustik i sportarkitektur

Huset i danska Roskilde ger möjlighet till ett brett utbud av aktiviteter. I alla utrymmen finns Troldtekt akustikplattor, och i de två stora hallarna fungerar Troldtekt även som dekoration i lodräta färgmönster.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter