Idrott kräver bra akustik och naturlig styrka

12:e feb. 2020

Byggnader för idrott och rörelse ska designas med flexibla och slitstarka material. Materialens akustikegenskaper har stor betydelse när allt från ivriga bollspelare till lekande barn ger järnet.

Se hur du med Troldtekts akustiklösningar uppfyller kraven på en modern idrottsbyggnad – samtidigt som du inkluderar en naturprodukt i ditt projekt.

Idrott kraver bra akustik och naturlig styrka

Hårda skott från bollar, fukt- och temperaturväxlingar, ljudliga vrål från matchens vinnare och förlorare. Lokaler för idrott och rörelse måste kunna tåla en hel del – och samtidigt vara tilltalande för ögat. Just därför är Troldtekt ett populärt val i allt från idrotts- och simhallar till skolor och kulturhus där rörelse är i fokus. 

Troldtekts akustikplattor av cementbunden träull bevarar råvarornas goda egenskaper: cementens hållfasthet och styrka samt träets naturliga andningsförmåga. Kombinationen av trä och cement ger plattorna goda akustikegenskaper, vilket bidrar till att hålla ner efterklangstiden – en viktig aspekt i lokaler för fysisk aktivitet.

Samtidigt kan plattorna absorbera och avge fukt så att de bibehåller en stabil form även i miljöer med varierande luftfuktighet. Om luftfuktigheten i ett rum förändras med en procentenhet ändras plattans mått bara med 0,05 promille.

Tål hårda skott från bollar

När en boll kommer farande i full fart mot tak och väggar, belastas materialet på ytan. Därför finns det speciella krav på tak- och väggbeklädnad i idrottshallar, gymnastiksalar och dylikt. I CE-standarden för undertak, EN 13964, är bollskottssäkerhet också en parameter.

Ett brett spektrum av tak- och väggkonstruktioner med Troldtekt har på MPA Otto-Graf-Institut vid universitetet i Stuttgart testats avseende bollskott – och godkänts. När ett tak testas så skjuts en boll iväg mot taket totalt 36 gånger från två olika vinklar. Väggarna ska kunna klara 54 skott i en högre hastighet.

>> Läs mer om bollskottstester och se Troldtekts godkännanden här

Flexibla designmöjligheter

TEMA: Arkitektur för idrott och rörelse

Idrott och rörelse utövas i många olika former och lokaler. Här är det viktigt att arkitekturen är designad för fysisk aktivitet och en hög ljudnivå – men ändå med känsla för estetiken.

På temasidan kan du läsa om hur renovering av befintliga skolor kan hjälpa barn att röra sig mer i vardagen. Vi ger också exempel på olika typer av idrottshallar. Från en komplett idrottsanläggning med multihall, tennisbanor, mountainbikespår och ett modernt hälsocenter till ett asfalterat gatusporthus.

Troldtekt Tórshavn