TEMA: Bättre förskolor

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. barninstitutioner

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 räknar man med att över 700 nya förskolor behövs. En lyckad förskola är flexibel i sin inredning, så att den tillgodoser ett brett spann av aktiviteter. Den bidrar också till en sund arbetsmiljö för pedagogerna – även akustiskt.

Lyckligtvis finns det många nya institutioner där arkitekturen får lek, ljus, ljud och livsglädje att samspela på ett bra sätt. Se exempel på byggnader där Troldtekts akustikplattor gör stor skillnad i vardagen – och läs intervjuer med arkitekterna bakom projekten.

De bästa förskolorna är inte lika

Sverige behöver över 700 nya förskolor fram till år 2026.

Enligt miljöpsykolog och professor Mille Sylvest är det viktigt att byggnadernas arkitektur blir lika skiftande som de kulturer och aktiviteter de rymmer.

Användarnas medverkan är en väsentlig byggsten för lyckade förskolor.

>> Läs intervjun med Mille Sylvest

Troldtekt Himmel og Hav

Arbetsmiljön på förskolor är under lupp

Landets förskolor är bland de arbetsplatser som har sämst arbetsmiljö.

Det här har fått svenska myndigheter att agera, och under våren har man beslutat att inleda en större undersökning. Syftet är att förbättra den bristande arbetsmiljön.

>> Läs om undersökningen

Troldtekt Himmel og Hav

Inlärning och livsglädje för barn och äldre

I den danska staden Randers ligger Huset Nyvang, där ett äldreboende och en integrerad förskola samlas under ett tak. Projektet är ett av de första i sitt slag och kräver respekt och förståelse för generationernas olika behov.

I en intervju berättar arkitekt Kristina Møller Hansen från Friis & Moltke om de arkitektoniska överväganden som gjorts.

>> Läs intervjun med Kristina Møller Hansen

Troldtekt Nursing home Randers

En liten stad i staden

På Christianshavn i Köpenhamn har Danmarks största förskola och fritids öppnat, men genom att organisera den bebyggda ytan i mindre enheter med stora skillnader upplevs Børnebyen som en stad i liten skala.

>> Se mer om Børnebyen

Troldtekt, Børnebyen Christianshavn

Förskolan Haukåsen Norge

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. barninstitutioner

I Trondheim ligger denna BREEAM-certifierade förskola, med en konstruktion av massivt trä. Låga fönsterkarmar ger barnen bättre utsikt, dörrarna är klädda med folier i starka färger och taken har akustiklösningar från Troldtekt.  

Se bilder och läs mer

Förskolan Himmel & Hav Danmark

Troldtekt Himmel og Hav

Förskolan nära Köpenhamn har ritats av RUBOW arkitekter. Husets enheter har placerats likt stora klossar runt samlingspunkten, det röda torget. Inne i byggnaden har man valt vit- och svartmålade Troldtekt-tak.

Se bilder och läs mer

Barninstitutionen Drivhuset Danmark

Bättre förskolor

Henning Larsen Architects har ritat förskolan, där samlingsrummet har många fönster och behagligt takljus. Samlingsrummets dubbla takhöjd kräver god akustik – vilket garanteras med vit- och svartmålade Troldtekt-tak.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter