Bygg bättre förskolor

Bygg battre forskolor

Sveriges barnkullar växer, och fram till år 2026 räknar man med att över 700 nya förskolor behövs. Enligt Mille Sylvest, doktor i miljöpsykologi och partner på konsultföretaget Human Studio, ska de nya byggnaderna ta höjd för behoven på varje enskild förskola. En fast arkitektonisk mall är inte rätt väg att gå.

En lyckad förskola är flexibel i sin inredning, så att den tillgodoser ett brett spann av aktiviteter. Den bidrar också till en sund arbetsmiljö för pedagogerna – även akustiskt. Så är det långt ifrån överallt, och därför initierar Arbetsmiljöverket nu en större undersökning av arbetsmiljön på de svenska förskolorna.  

I det här temat får du uppleva Huset Nyvang i den danska staden Randers, där äldreboende och förskola samsas under ett och samma tak. Du får också läsa om Børnebyen Christianshavn i Köpenhamn, Drivhuset i danska Valby och förskolan Haukåsen i norska Trondheim. På alla tre platserna bidrar Troldtekt till god akustik.

De bästa förskolorna är inte lika

Sverige behöver över 700 nya förskolor fram till år 2026. Enligt miljöpsykolog och professor Mille Sylvest är det viktigt att byggnadernas arkitektur blir lika skiftande som de kulturer och aktiviteter de rymmer. Användarnas medverkan är en väsentlig byggsten för lyckade förskolor.

>> Läs intervjun med Mille Sylvest

Troldtekt onlinetema: Bygg bättre barninstitutioner

Arbetsmiljön på förskolor är under lupp

Landets förskolor är bland de arbetsplatser som har sämst arbetsmiljö. Det här har fått svenska myndigheter att agera, och under våren har man beslutat att inleda en större undersökning. Syftet är att förbättra den bristande arbetsmiljön.

>> Läs om undersökningen

Troldtekt onlinetema: Bygg bättre barninstitutioner

Inlärning och livsglädje för barn och äldre

I den danska staden Randers ligger Huset Nyvang, där ett äldreboende och en integrerad förskola samlas under ett tak. Projektet är ett av de första i sitt slag och kräver respekt och förståelse för generationernas olika behov.

I en intervju berättar arkitekt Kristina Møller Hansen från Friis & Moltke om de arkitektoniska överväganden som gjorts.

>> Läs intervjun med Kristina Møller Hansen

"Troldtekt akustiktak på institutionen ""Huset Nyvang"" som erbjuder inlärning och livsglädje för barn och äldre"

En liten stad i staden

På Christianshavn i Köpenhamn har Danmarks största förskola och fritids öppnat, men genom att organisera den bebyggda ytan i mindre enheter med stora skillnader upplevs Børnebyen som en stad i liten skala.

>> Se mer om Børnebyen

Troldtekt onlinetema: Bygg bättre barninstitutioner

Förskolan Haukåsen Norge

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. barninstitutioner

I Trondheim ligger denna BREEAM-certifierade förskola, med en konstruktion av massivt trä. Låga fönsterkarmar ger barnen bättre utsikt, dörrarna är klädda med folier i starka färger och taken har akustiklösningar från Troldtekt.  

Se bilder och läs mer

Förskolan Himmel & Hav Danmark

Troldtekt Himmel og Hav

Förskolan nära Köpenhamn har ritats av RUBOW arkitekter. Husets enheter har placerats likt stora klossar runt samlingspunkten, det röda torget. Inne i byggnaden har man valt vit- och svartmålade Troldtekt-tak.

Se bilder och läs mer

Barninstitutionen Drivhuset Danmark

Bygg battre forskolor

Henning Larsen Architects har ritat förskolan, där samlingsrummet har många fönster och behagligt takljus. Samlingsrummets dubbla takhöjd kräver god akustik – vilket garanteras med vit- och svartmålade Troldtekt-tak.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter