Så väger Troldtekt in i hållbart byggande

14:e nov. 2019

Byggnader med dokumenterad hållbarhet ger fördelar avseende miljö, inomhusklimat, användarvänlighet, trivsel och driftekonomi.

Se hur Troldtekt bidrar positivt till fyre ledande hållbarhetscertifieringar och hur Troldtekt nu även kan ingå i en Svanenmärkt byggnad.

Troldtekt onlinetema: Mer trä i byggen

Många rådgivare och byggherrar väljer att bygga enligt en hållbarhetscertifiering. Det kan göra fastigheten sundare för miljön och konsumenterna – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende för byggherren.

I Sustainable Buildings Market Study från 2019 har Ramboll sammanställt enkätsvaren från nära 400 nordiska fastighets- och byggnadsexperter. Hela 90 procent av dem betraktar hållbarhet som en förutsättning för ett framgångsrikt projekt. Undersökningen visar också att hållbara byggnader i genomsnitt har 6–10 procent högre fastighets- och uthyrningsvärde, och 5–10 procent lägre driftkostnader.

Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och WELL är fyra av de ledande, frivilliga systemen för att certifiera hållbara byggnader i Sverige. Dessutom tillkommer den tyska certifieringen DGNB, vilken är en vanlig certifiering för hållbara byggnader i bland annat Danmark och Tyskland. Systemen ger byggherrar och rådgivare ett sätt att beräkna vilken effekt olika beslut och materialval har på den färdiga byggnadens hållbarhet.

En certifierad naturprodukt

Troldtekt akustiklösningar väger positivt när en byggnad ska certifieras. Akustikplattorna tillverkas av den helt naturliga råvaran certifierat trä samt cement av danska råvaror – och kan levereras i kategorin ”FSC 100%” (FSC®C115450), vilket innebär att allt trä i den enskilda plattan uppfyller kraven för ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekts affärsstrategi bygger på de cirkulära principerna i Cradle to Cradle-konceptet, och produkterna är Cradle to Cradle-certifierade på silvernivå.

– Grundtanken är att produkter och avfall ska ingå i kretslopp så att de skapar nytt värde. Det kan Troldtekt-plattor göra på flera sätt, bland annat som kompost och genom att restprodukter återvinns i produktionen av cement. Vi arbetar ständigt med nya hållbara målsättningar, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Flera vägar till hållbart byggande

I samarbete med Ramboll har Troldtekt dokumenterat hur akustiklösningarna bidrar till kriterier i Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och WELL. I praktiken har Ramboll tagit fram dokumentationspaket som är till hjälp när rådgivarna ska bedöma det specifika bidraget från Troldtekt för något av de fyra systemen.

Nytt är att dokumentationspaketen även omfattar WELL som har ett särskilt fokus på att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom den byggda miljön. WELL skiljer sig från de mer tekniska certifieringarna och används därför ofta i kombination med en av dessa.

Troldtekt kan bidra till 20 procent av kriterierna i en WELL-certifiering. WELL belönar bland annat att akustiklösningarna är Cradle to Cradle-certifierade med grundlig dokumentation av materialens ofarlighet.

Troldtekt ingår också i Nordic Ecolabellings databas med produkter som kan ingå i Svanenmärkta byggnader. Svanenmärket är Nordens officiella miljömärkning och lägger bland annat vikt vid byggnaders låga energiförbrukning och ett behagligt inomhusklimat. Byggnadsmaterial i Svanenmärkta byggnader måste uppfylla en rad miljökrav. Bland annat måste allt virke vara certifierat och materialen får inte innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen.

Troldtekt kan nu bidra till DGNB-certifieringen, som sällan används i Sverige, men som är vanligt förekommande i bland annat Danmark och DGNB-certifieringens hemland, Tyskland.

Så bidrar Troldtekt

De fyra olika byggnadscertifieringarna lägger vikt vid lite olika saker. En gemensam nämnare som återfinns i alla systemen är att materialproducenterna i allmänhet måste uppfylla höga krav på dokumentation av byggnadsmaterial. Det upplever bland andra Morgan Persson, granskare i Miljöbyggnad och BREEAM-SE Accredited Professional på Ramboll Sverige.

– Miljöbyggnad är ett kraftfullt verktyg för att stödja miljöaspekterna i de byggnader vi arbetar med. I det här arbetet är det av stor vikt att ha enkel tillgång till nödvändigt dokumentationsmaterial med data vi kan lita på, vilket innebär att vi enkelt kan dokumentera miljöhållbarhetsaspekterna i Troldtekts produkter, säger han.

Det amerikanska certifieringssystemet LEED har under årens lopp kontinuerligt skärpt sina materialkrav, och den brittiska certifieringen BREEAM kräver att materialets klimat- och miljöpåverkan dokumenteras i en livscykelanalys av byggnaden.

I dessa sammanhang är det positivt att Troldtekt har en miljödeklaration (EPD) som garanterar transparens och datasäkerhet. Troldtekt har också grundligt dokumenterat hur produkterna bidrar till ett hälsosammare inomhusklimat. Och i alla certifieringar belönas användningen av certifierat virke från hållbart skogsbruk och ansvarsfull produktion av cementen till Troldtekt akustikplattor.

>> Läs mer om Troldtekt och miljön

TEMA: Hållbara byggnadscertifieringar

När rådgivare och byggherrar väljer en hållbar certifiering får de en byggnad som är sundare för både miljön och användarna – och mer ekonomisk för ägaren.

Här på temasidan kan du se hur ledande arkitektbyråer arbetar med byggnadscertifieringar i praktiken och hur det påverkar arkitekturen.

Väggbeklädnad med Troldtekt träullsabsorbenter i kontorsbyggnad