Troldtekt bidrar till Svanenmärkta byggnader

14:e nov. 2019

Om en byggnad ska få Nordens officiella miljömärke ska materialen ha en låg miljöpåverkan. Troldtekt är med i Nordisk Miljømærknings databas över produkter som kan ingå i Svanenmärkta byggen.

Därför var Troldtekts akustiktak ett säkert val för förskolan Regnskoven, som är en av Danmarks första Svanenmärkta institutioner.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

Mellan småhus i Bagsværd nära København ligger förskolan Regnskoven. Det är en lång byggnad med rum som vetter mot en sydlig lekplats. Huset och lekplatsen är uppdelade med de yngre barnen i den ena änden och de äldre i den andra. På taket finns solceller och sedum, som tittar ner över takkanten. Takfönstren släpper in solstrålar i Danmarks första Svanenmärkta förskola.

Taket är ett bra exempel på hur certifieringen har integrerats i arkitekturen. Både som helhet och i de små detaljerna. Svanen är Nordens officiella miljömärke, och lägger fokus på att byggnader har en låg energiförbrukning och ett behagligt inomhusklimat. Byggmaterialen i Svanenmärkta byggnader ska leva upp till ett flertal miljökrav. Bland annat ska allt trä vara certifierat och materialen får inte innehålla ämnen som är farliga för miljön eller hälsan.

Förskolan är byggd i certifierat trä, som ger byggnaden en del av sin identitet, både inomhus och utomhus. Inomhus märker man genast att dagsljus är en viktig faktor för Svanen. Ljuset fördelas jämnt av takfönstren både i rummen och korridorerna. Det finns en bra blandning av stora fönster som släpper in mycket ljus och mindre fönster i barnhöjd.

Sunda ytskikt

I Regnskoven finns Troldtekts akustikplattor både i taket och längs väggarna. Troldtekt har valts för sina akustiska egenskaper, sin robusta kvalitet och sin mjuka, textilliknande känsla av trä.

Troldtekt är ett bra val för en Svanenmärkt institution eftersom de är med i Nordisk Miljømærknings databas över material som är godkända för Svanenmärkta byggnader. Det beror bland annat på att Troldtekt kan levereras i 100 procent FSC®-certifierat trä (FSC®C115450) från ansvarsfullt skogsbruk, samt att akustikplattorna inte innehåller skadliga ämnen.

Materialets ämnen är noggrant dokumenterade i samband med Troldtekts Cradle to Cradle-certifiering, där akustikplattorna analyseras ner till 100 ppm (parts per million). På så sätt bidrar Troldtekt till Svanens överordnade mål att minska byggbranschens sammanlagda miljöbelastning och skapa byggnader som är bra både för hälsan, miljön och ekonomin.

FAKTA: Svanenmärkt byggande i Norden

  • Från våren 2016 till våren 2019 har det skett en fyrdubbling av antalet Svanenmärkta lägenheter, hus och institutioner i Norden, som antingen var färdiga eller under konstruktion.
  • Den 1 januari 2019 var cirka 8 000 lägenheter, hus och institutioner i Norden Svanenmärkta. Runt 18 000 nya Svanenmärkta byggnader höll på att byggas.
  • En Svanenmärkt byggnad ska undersökas av en oberoende tredje part både under byggnationen och när den står färdig.
Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i barninstitutioner

FAKTA: Om förskolan Regnskoven

Arkitekt: Ejendomscenteret Gladsaxe Kommune
Byggherre: Gladsaxe Kommune i Danmark

Troldtektprodukter:
Tak- och väggbeklädnad: Troldtekt akustik och Troldtekt akustik Plus
Färg: Naturträ
Struktur: Fin (1,5 mm träull)
Kantprofil: 5 mm fas, K5
Montering: Med Troldtekt strukturskruvar

>> Läs mer om projektet i Troldtekts referenssektion

TEMA: Hållbara byggnadscertifieringar

När rådgivare och byggherrar väljer en hållbar certifiering får de en byggnad som är sundare för både miljön och användarna – och mer ekonomisk för ägaren.

Här på temasidan kan du se hur ledande arkitektbyråer arbetar med byggnadscertifieringar i praktiken och hur det påverkar arkitekturen.

Väggbeklädnad med Troldtekt träullsabsorbenter i kontorsbyggnad