TEMA: Hälsa och inomhusklimat i byggnader

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad

Vi tillbringar 80–90 procent av våra liv inomhus. Därför är det viktigt att fokusera på hur hälsosamma byggnaderna är – och det finns utrymme för förbättringar. Många skadliga ämnen används i nya och renoverade byggnader. En del av lösningen kan vara frivilliga materialpass för att öka transparensen.

De ledande certifieringarna för hållbart byggande har med inomhusklimatet som en viktig faktor, men hur detta bedöms varierar mellan olika certifieringar. Här på temasidan kan du läsa mer om detta.

Läs också om dokumenterad materialhälsa i Troldtekts akustikplattor. Och se exempel på hållbara byggnader där Troldtekt bidrar till ökad trivsel och ett hälsosamt inomhusklimat.

Grundliga tester sätter ljuset på flyktiga ämnen

När vi vistas inomhus absorberar kroppen kemikalier från luften. Byggnadsmaterial med en erkänd inomhusklimatmärkning ger dock garantier för en låg grad av utsläpp med så kallade flyktiga farliga ämnen.

Verksamhetschefen Helene Klinke från Teknologisk Institut i Danmark förklarar varför det är viktigt att testa byggmaterial – även när de går i ett kretslopp i nya byggnader.

>> Läs mer om flyktiga ämnen

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad

Nya materialpass kan göra byggnaden hälsosam och cirkulär

Enorma mängder skadliga ämnen i byggmaterial får lov att användas i både nya och renoverade byggnader.

Man måste nästan vara kemist för att ha koll på varje enskilt material, säger Martha Lewis, arkitekt och Head of Materials hos Henning Larsen Architects. Därför föreslår hon följande lösning: Frivilliga materialpass, som avsevärt skulle öka transparensen.

>> Därför är materialpass vägen framåt

Haelsa och inomhusklimat i byggnader

SundaHus: Data är basen för materialbanker

Att skicka ut skadliga kemikalier i kretsloppet är som att hälla sand i ett urverk, säger Lisa Elfström, vd på SundaHus. Det är viktigt att fastighetsägare vet vilka material som används var, så att så mycket som möjligt kan återvinnas på ett säkert sätt.

Det är en sådan översikt SundaHus Miljödata erbjuder. Med hjälp av databasen kan de som deltar i byggnadsprojektet göra dokumenterat hälsosamma materialval.

>> Läs intervjun med Lisa Elfström

Väggbeklädnad med Troldtekt träullsabsorbenter i kontorsbyggnad

Välj noga när du ska certifiera din byggnad

Alla ledande certifieringssystem för hållbart byggande tar hänsyn till inomhusklimatet. Det finns dock avgörande skillnader i hur stor vikt systemen lägger vid de olika kriterierna.

Byggnadens storlek och typ spelar också roll. Därför är det viktigt att fundera på vilka aspekter av inomhusklimatet du ska dokumentera när du väljer system.

>> Läs om hur du väljer rätt

Välj noga när du ska certifiera din byggnad | Troldtekt TEMA

Ny broschyr: Få överblick över certifieringarna

Allt fler byggherrar och konsulter väljer att hållbarhetscertifiera nya byggnader. Det kan göra fastigheten bättre för miljön – och mer attraktiv i ekonomiskt hänseende.

Skaffa dig en överblick över kriterierna i de ledande systemen, där materialhälsa och inomhusklimat spelar en viktig roll. Se också hur Troldtekt bidrar till varje certifiering.

>> Läs mer och ladda ner broschyren

Så bidrar Troldtekt till certifiering av hållbara byggnader

Så arbetar Troldtekt för hälsa och välbefinnande

FN:s tredje globala mål, ”God hälsa och välbefinnande”, handlar bland annat om att minska antalet dödsfall och sjukdomar som orsakas av skadliga ämnen.

Med noggrant dokumenterad materialhälsa och spårbarhet arbetar Troldtekt i enlighet med målet.

>> Läs om hur detta går till i praktiken

Så arbetar Troldtekt för hälsa och välbefinnande

C2C LAB i Berlin

Haelsa och inomhusklimat i byggnader

I Berlin har en traditionell betongbyggnad omvandlats till världens första kunskapscenter med inriktning på vagga till vagga. C2C LAB har utformats med hälsosamma, cirkulära material. Bland annat används flera produkter från Troldtekt på tak och väggar.

Se bilder och läs mer

Eminent i Malmö

Väggbeklädnad med Troldtekt träullsabsorbenter i kontorsbyggnad

Människor som trivs presterar bättre. Så lyder filosofin bakom Eminent, som är den första WELL-certifierade kontorsbyggnaden i Norden och som därmed har skapats för att främja människors trivsel.

Se bilder och läs mer

Alnatura Arbeitswelt i Darmstadt

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad

Den ekologiska livsmedelskedjan Alnatura har satt nya standarder för hållbart byggande och användning av naturmaterial med sitt nya huvudkontor. Byggnaden tilldelas en DGNB-certifiering på högsta nivå – platina.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter