Tema: Hälsofrämjande arkitektur

Troldtekt, Healing architecture

Hur kan arkitektur bidra till socialt arbete? Kan inredningen på en psykiatrisk klinik minska användningen av tvångsåtgärder? Här får du experternas svar.

Läs undersökningen ”Sociale mursten” (sociala byggstenar) som utifrån sex olika fallstudier presenterar forskning kring hur arkitektur kan bidra till socialt arbete.

Titta närmare på den nya psykiatriska klinikerna i Slagelse och Vejle i Danmark och läs om hur arkitekterna har resonerat. Läs om Danmarks största patientförening, Kræftens Bekæmpelse, som har etablerat sju rådgivningscentra utifrån principerna om hälsofrämjande arkitektur.

Temat ger dig även möjlighet att inspireras av arkitekturen i tre andra danska case: psykiatrin i Esbjergbostäder för äldre med autism i Hinnerup och ett äldreboende i Fredericia.  

Arkitektur kan vara ett socialt verktyg

A. P. Møllers Støttefond stödjer allmännyttiga ändamål, medan Realdania skapar livskvalitet genom sina byggnader. De två danska organisationerna har tillsammans med danska Arkitektforeningen tagit första steget mot en mer systematisk insamling av kunskap om hur arkitektur kan bidra till det sociala arbetet.

En undersökning av sex utvalda danska case har bland annat visat att de fysiska ramarna kan bidra till att sänka konfliktnivåerna, stärka brukarnas självkänsla och egenmakt samt skapa mer trygghet i vardagen.

Troldtekt, Mette Margrethe Elf

Ett barnhem med hemtrevlig miljö

Barnen på institutionen Villaen i Kerteminde (DK) ville ha ett nytt hem som de kunde känna sig stolta över. De ville ha en trevlig och trygg plats dit kompisarna gärna vill komma på besök.

Därför använde arkitekterna på CEBRA naturliga material, sadeltak och individuella olikheter för att skapa ett hus som påminner mer om ett klassiskt radhus än en institution för särskilt utsatta barn.

Troldtekt, Children's home of the future

Nytänkande arkitektur kan stärka svaga psyken

Transparens, intelligent användning av ljuset och enkel tillgång till trygga innegårdar. Det är några av de arkitektoniska greppen bakom de nybyggda psykiatriska klinikerna i Vejle och Slagelse (DK).

Arkitema Architects och Karlsson Arkitekter har tänkt ut och ritat de två projekten. Arkitekterna på båda arkitektbyråerna betonar vikten av att erbjuda psykiatriska patienter rätt dos av lugn, gemenskap och frihet.

Troldtekt, Healing architecture

Det känns som att få en kram när man kommer in genom dörren

I närheten av sjukhusens canceravdelningar har Danmarks största patientförening, Kræftens Bekæmpelse, etablerat sju nya rådgivningscentra som är byggda enligt principerna om hälsofrämjande arkitektur.

Avdelningschef Laila Walther från Kræftens Bekæmpelse berättar om den stora positiva förändring som de nya ramarna har inneburit för patienter, anhöriga och volontärer.

Troldtekt, Laila Walther

Psykiatrisk avdelning i Esbjerg (DK)

Troldtekt, Psychiatric ward Esbjerg

Arkitema Architects har ritat ombyggnaden och utbyggnaden av den psykiatriska avdelningen i Esbjerg. Inredningen är ljus med Troldtekttak och trä som dominerande material. Glasväggar gör inomhusmiljön transparent och ökar tryggheten för både patienter och personal. Under första året minskade användningen av tvångsåtgärder med 70 procent.

Se bilder och läs mer

Seniorhuset i Hinnerup (DK)

Troldtekt, seniorhus Hinnerup

De fyra bostäderna och faciliteterna utomhus blev mycket väl mottagna av de boende som alla har diagnosen autism. För att skapa en trygg och intim miljö har Wienberg Architects och Frier Architecture arbetat mycket med planlösningen, materialen och färgerna. I de gemensamma utrymmena bidrar Troldtekt med en bra ljudmiljö som skapar lugn och närvaro.

Se bilder och läs mer

Äldreboendet Othello i Fredericia (DK)

Haelsoframjande_arkitektur

En cirkulär lösning med inspiration från Globe Theatre i London löste elegant problemet med en hög ljudmiljö på äldreboendet Othello. Den omväxlande byggnaden som är ritad av CUBO Arkitekter ger alla boende utsikt över innergården. I de gemensamma utrymmena bidrar Troldtekt med en bra ljudmiljö och taken ger en enhetlig visuell effekt.

Se bilder och läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ich få aktuell inspiration om akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande levereras direkt til din inkorg.

Nyhetsbrevet utkommer ungefär fyra gånger per år och varje utgåva erbjuder en relevant tema, som beskrivs med artiklar, bilder och videoklipp.

Troldtekt nyhetsbrev

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter