TEMA: Hälsofrämjande arkitektur

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad

Arkitektur, design och material kan ha betydelse för behandlingen av kropp och själ. Bland annat spelar ljus, luft och akustik en viktig roll – och även hur rummen disponeras. På den här temasidan kan du läsa om visioner och praxis i arbetet med läkande arkitektur.

Följ med och ta en titt på bland annat ledande och internationellt prisbelönta byggnader inom psykiatrin och läs intervjuer med arkitekterna bakom dem. Läs även om hur forskningen ser på de fallgropar som kan förekomma i designen av en läkande arkitektur.

På temasidan kan du även läsa om hur Troldtekt bidrar till läkande arkitektur inom nyckelområden som bra akustik, frisk luft, igenkännbar design och dokumenterad hållbarhet.

Arkitektur slår hål på fördomar om psykisk ohälsa

Allt fler människor drabbas av psykiska sjukdomar, men för många är det fortfarande förknippat med skuld och skam att prata om det.

Arkitektur kan bidra till att öka öppenheten om psykisk ohälsa, enligt den svenska arkitektbyrån White Arkitekter.

>> Läs mer om White Arkitekters resonemang

Akustikplattor från Troldtekt i Södra Älvsborg Hospital i Borås, design av White Arkitekter

MIPIM Awards: Nya idéer om hur vårdinrättningar ska se ut

Internationellt erkända MIPIM Awards har på senare år börjat belöna framstående hälsovårdsdesign. Utmärkelsen är ett erkännande av arkitekturens roll i läkningen och behandlingen av sjukdomar.

Läs mer i den här intervjun med MIPIM:s jurymedlem Sergej Kuznetsov, Moskvas stadsarkitekt.

>> Läs hela intervjun

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad

Hur fungerar den läkande arkitekturen i verkligheten?

Psykiatrisjukhuset GAPS i Slagelse lyfts fram som state-of-the-art inom läkande arkitektur – i Danmark och internationellt.

Designprinciperna transparens och hierarki spelar en viktig roll i arkitekturen, men orsakar friktion i vardagen på sjukhuset, menar dr Thorben Simonsen i sin avhandling.

Arkitekten Christian Karlsson anser emellertid att de två principerna redan har bevisat sitt värde. Läs om bådas synvinklar här.

>> Läs intervjun med Thorben Simonsen

>> Läs intervjun med Christian Karlsson

Akustiktak från Troldtekt i vårdbyggnad

Ny rättspsykiatrisk klinik: Personlig integritet, utsikt och säkerhet i fokus

Det kommer att bli en enorm skillnad för patienterna på den nya rättspsykiatriska kliniken Sct. Hans nära den danska staden Roskilde.

Medan den stängda avdelningen tidigare förde tankarna till ett fängelse, har nu höga väggar ersatts av utsikt och innergårdar som ska främja behandlingen.

Säkerheten är fortfarande hög.

>> Mer om tankarna bakom projektet

Träullsplattor från Troldtekt säkerställer god akustik på den nya rättspsykiatriska kliniken Sct. Hans nära den danska staden Roskilde

När byggnaden blir en del av behandlingen

Ny Psykiatri Bispebjerg i Köpenhamn blir en unik och förbättrad ram kring behandlingen av psykiatripatienter.

Byggnaden använder erfarenheterna från en försöksmodell av ett patientrum i full skala, där fokus har varit att testa vilken betydelse ljus, luft och ljud har på behandling och välmående.

>> Läs mer om framtidens patientrum

Träullsplattor från Troldtekt säkerställer god akustik på Ny Psykiatri Bispebjerg i Köpenhamn

Så här bidrar Troldtekt till hälsoframjande arkitektur

Bra akustik, hälsosamt inomhusklimat och igenkännlig design. Det är några av de fokusområden inom arkitekturen för psykiatri, hälsa och vård där Troldtekts akustiklösningar kan göra skillnad.

Dessutom ger användningen av Troldtekt fördelar om projektet ska ha en hållbar byggnadscertifiering.

>> Läs mer och se konkreta exempel

Troldtekt, troldtekt, psychiatric hospital in Vejle, Denmark

Psykiatriens Hus Marselisborg (DK)

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a vårdbyggnader

I byggnaden med 16 övernattningsrum kan människor över ett brett socialt och psykiatriskt spektrum få hjälp med öppenvård. Troldtekt är ett genomgående material och bidrar med både lugn och materialkänsla.

Se bilder och läs mer

Trygfondens Familiehus (DK)

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i vårdbyggnader

Familjehusets vackra omgivningar är en fantastisk möjlighet för de familjer som har barn inlagda på Hammel Neurocenter. Troldtekt-taken ger lugn och sammanhang i lägenheterna, gemensamhetsutrymmena och på de utvändiga skärmtaken.

Se bilder och läs mer

Psykiatrisk Hospital Vejle (DK)

Haelsoframjande_arkitektur

Den nordiska omsorgen om detaljerna lyser igenom överallt på Psykiatrisk Hospital Vejle. Troldtekt säkerställer god akustik på sjukhuset, som bland annat belönats med utmärkelsen European Healthcare Design 2018 i kategorin Mental Health Design.

Se bilder och läs mer

Arkitektur kan vara ett socialt verktyg

A. P. Møllers Støttefond stödjer allmännyttiga ändamål, medan Realdania skapar livskvalitet genom sina byggnader. De två danska organisationerna har tillsammans med danska Arkitektforeningen tagit första steget mot en mer systematisk insamling av kunskap om hur arkitektur kan bidra till det sociala arbetet.

En undersökning av sex utvalda danska case har bland annat visat att de fysiska ramarna kan bidra till att sänka konfliktnivåerna, stärka brukarnas självkänsla och egenmakt samt skapa mer trygghet i vardagen.

Troldtekt, Mette Margrethe Elf

Ett barnhem med hemtrevlig miljö

Barnen på institutionen Villaen i Kerteminde (DK) ville ha ett nytt hem som de kunde känna sig stolta över. De ville ha en trevlig och trygg plats dit kompisarna gärna vill komma på besök.

Därför använde arkitekterna på CEBRA naturliga material, sadeltak och individuella olikheter för att skapa ett hus som påminner mer om ett klassiskt radhus än en institution för särskilt utsatta barn.

Troldtekt, Children's home of the future

Nytänkande arkitektur kan stärka svaga psyken

Transparens, intelligent användning av ljuset och enkel tillgång till trygga innegårdar. Det är några av de arkitektoniska greppen bakom de nybyggda psykiatriska klinikerna i Vejle och Slagelse (DK).

Arkitema Architects och Karlsson Arkitekter har tänkt ut och ritat de två projekten. Arkitekterna på båda arkitektbyråerna betonar vikten av att erbjuda psykiatriska patienter rätt dos av lugn, gemenskap och frihet.

Troldtekt, Healing architecture

Det känns som att få en kram när man kommer in

I närheten av sjukhusens canceravdelningar har Danmarks största patientförening, Kræftens Bekæmpelse, etablerat sju nya rådgivningscentra som är byggda enligt principerna om hälsofrämjande arkitektur.

Avdelningschef Laila Walther från Kræftens Bekæmpelse berättar om den stora positiva förändring som de nya ramarna har inneburit för patienter, anhöriga och volontärer.

Troldtekt, Laila Walther

Psykiatrisk avdelning i Esbjerg (DK)

Troldtekt, Psychiatric ward Esbjerg

Arkitema Architects har ritat ombyggnaden och utbyggnaden av den psykiatriska avdelningen i Esbjerg. Inredningen är ljus med Troldtekttak och trä som dominerande material. Glasväggar gör inomhusmiljön transparent och ökar tryggheten för både patienter och personal. Under första året minskade användningen av tvångsåtgärder med 70 procent.

Se bilder och läs mer

Seniorhuset i Hinnerup (DK)

Troldtekt, seniorhus Hinnerup

De fyra bostäderna och faciliteterna utomhus blev mycket väl mottagna av de boende som alla har diagnosen autism. För att skapa en trygg och intim miljö har Wienberg Architects och Frier Architecture arbetat mycket med planlösningen, materialen och färgerna. I de gemensamma utrymmena bidrar Troldtekt med en bra ljudmiljö som skapar lugn och närvaro.

Se bilder och läs mer

Äldreboendet Othello i Fredericia (DK)

Haelsoframjande_arkitektur

En cirkulär lösning med inspiration från Globe Theatre i London löste elegant problemet med en hög ljudmiljö på äldreboendet Othello. Den omväxlande byggnaden som är ritad av CUBO Arkitekter ger alla boende utsikt över innergården. I de gemensamma utrymmena bidrar Troldtekt med en bra ljudmiljö och taken ger en enhetlig visuell effekt.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter