Det hälsosamma taket gör stor skillnad

10:e nov. 2020

Vi tillbringar många timmar i hemmet. Därför är det viktigt att inomhusklimatet bidrar till vårt välbefinnande.

Troldtekts akustiktak är en av lösningarna som säkerställer ett mer hälsosamt inomhusklimat – och samtidigt uppfyller kraven för dokumenterat hållbara bostäder.

Bra akustik och sunt inomhusklimat i hemmet med akustiktak från Troldtekt

I sitt hem ska man sova gott på natten och leva bra under dagen. Även om det kan vara svårt att se med blotta ögat, spelar inomhusklimatet en viktig roll för hälsa och välbefinnande.

Akustik, luftväxling och radon är några av de saker som – av goda skäl – har hamnat i fokus de senaste åren. Men de material som hemmet är byggt av har också stor betydelse. Material med godkännanden och certifikat kan utgöra ramen för ett hem som är hälsosamt för både människor och miljö. Samtidigt kan materialen bidra till att höja ribban för hållbart byggande.

Byggandet står för cirka 30–40 procent av Europas totala avfallsmängd. Och en stor del av koldioxidutsläppen kommer från nybyggnation och renovering av bostäder. Med andra ord finns det potential att göra skillnad genom att göra hälsosamma och hållbara val.

Det hälsosamma taket gör stor skillnad

Visionen om en värld utan avfall

Troldtekt akustikplattor är certifierade enligt designkonceptet Cradle to Cradle som är kärnan i Troldtekts affärsstrategi.

Visionen bakom Cradle to Cradle är en värld utan avfall, men med cirkulär ekonomi. En värld där uttjänta produkter får nytt liv – antingen i det naturliga kretsloppet eller som resurs i nya produkter. Certifieringen bygger på fem kriterier som produkterna bedöms utifrån:

  • Materialhälsa
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar energi
  • Förvaltning av vattenresurser
  • Socialt ansvar

– Cradle to Cradle visar hur man kan formge, tillverka och dokumentera sina produkter så att de får en positiv effekt på ekonomi, miljö och människor, förklarar Annette Hastrup.

Hon är chef för danska Vugge til Vugge ApS, som är Nordens enda ackrediterade certifieringsorgan för Cradle to Cradle Products Innovation Institute och kan hjälpa företag att få sina produkter Cradle to Cradle™-certifierade.

Troldtekt arbetar systematiskt med de fem kriterierna för Cradle to Cradle. Bland annat har det dokumenterats att akustikplattorna är fria från skadliga ämnen och kan återföras till naturen som näringsämnen eller användas vid tillverkning av ny cement.

Dessutom använder Troldtekt energi från förnybara källor i den högteknologiska produktionen i Danmark.

>> Läs mer om Troldtekt och Cradle to Cradle

Troldtekt skog

Undvik skadliga ämnen i luften

När bostadsägare vill ha ett hälsosamt innertak finns det ett antal ”osynliga” faktorer att ta hänsyn till. En sak kan vara de kemiska ämnen som ingår i produkten. Dessutom är det av stor betydelse vilka ämnen taket släpper ut i luften – så kallad gasemission.

Troldtekts akustikplattor är miljöutvärderade av svenska SundaHus Miljödata. Databasen innehåller över 45 000 produkter, indelade i fem klasser: A, B, C+, C- och D. SundaHus har egna kemister som klassificerar produkterna enligt noggranna kriterier. Troldtekt har A-klassats, vilket är bäst och kort och gott innebär att akustikplattorna har minimal påverkan på hälsa och miljö.

Akustikplattorna är dessutom certifierade enligt de bästa kategorierna av Dansk Indeklima Mærkning, både vad gäller gas- och partikelemission. Troldtekt är också godkända enligt flera andra internationella miljömärkningar för inomhusklimat – bland annat engelska Allergy Friendly Product Award och tyska Blauer Engel.

>> Läs mer om Troldtekt och inomhusklimat

TEMA: Privatbostäder

Vi tillbringar många timmar i hemmet. Därför är det viktigt att inomhusklimatet bidrar till vårt välbefinnande.

Här på temasidan kan du läsa hur man kan kombinera hållbarhet, ett hälsosamt inomhusklimat och elegant design i hemmet.

Besök ett antal svenska och danska hem där man har tänkt på detaljerna: Nya villor i exklusiva material, en mysig sommarstuga mitt i skogen, en elegant husbåt – och mycket mer.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i privatbostäder