Ny simhall har plats för lek, sport och utbildning

Över hela Sverige är byggandet av badhus och simhallar i full gång. De nya hallarna växer i storlek för nu ska det gärna finnas plats för både den aktiva tonåringen, den seriösa tävlingssimmaren och för nybörjaren, förklarar badkonsulten Ulf Isaksson från Ablix AB. 

Troldtekt intervju med badkonsulten Ulf Isaksson från Ablix AB

Många aktörer i den svenska byggbranschen har fullt upp med att bygga framtidens simhallar. Totalt pågår just nu omkring 50 byggprojekt över hela Sverige, bedömer badkonsulten Ulf Isaksson från Ablix AB. Han sitter med i Svenska Simförbundets anläggningsråd och har en god överblick över de nya tendenserna som vi nu ser på det här området.

– Överallt i landet finns det planer på nya badhus och simhallar, som ska ersätta de slitna simhallarna som byggdes på 1960- och 70-talen. I de flesta fall handlar det om stora nybyggnationer eftersom användarna efterfrågar mer plats och flexibilitet med banor på 50 meter, bassänger med justerbar höjd och lekområden. Många kommuner satsar också på träningsmöjligheter och wellness och kallar baden för ”mötesplats för hälsa, aktivitet och trivsel”. Därför ser vi flera anläggningar på över 10 000 kvadratmeter, som Munktellbadet i Eskilstuna, Varbergs nya bad- och simanläggning samt Umeås nya simhall med flera, säger UIf Isaksson. 

Olika krav på vattnet
Utvecklingen speglar att det är långt ifrån alla som kommer för att crawla sig fram på den ena banan efter den andra. Därför är rådgivarna och byggherrarna, som i 90 procent av fallen är kommuner, tvungna att noga undersöka hur de kan tilltala flera olika målgrupper på samma gång, förklarar UIf Isaksson.

– Det är viktigt att skapa en överblick över vilka aktiviteter som de olika användargrupperna efterfrågar. Hur når vi både tonåringarna och de äldre? Det finns ofta behov av flera olika pooltyper och områden, t.ex. ett familjeområde med lågt varmt vatten och ett wellnessområde med möjlighet till lugn och avslappning, säger Ulf Isaksson och fortsätter:

– Det är också viktigt att de olika användargrupperna kan använda anläggningen vid samma tid utan att störa varandra. Kan familjeområdet exempelvis vara öppet medan det pågår simtävlingar i den långa bassängen? Det krävs många dyra kvadratmeter för att ge plats åt alla, så det är viktigt att vara effektiv. Om det inte är möjligt förlorar man stora intäkter, särskilt under helgerna.

Flexibilitet är nyckeln
Behovet av att tillgodose flera olika användargrupper lyfts även fram i en ny rapport från en av Sveriges nordiska grannar.

Danska Lokale og Anlægsfonden har 2018 undersökt användarupplevelsen, aktiviteterna, ramarna och driften på fyra utvalda danska simhallar. En viktig slutsats är att var tredje badgäst upplever att andra användare begränsar dem och det påverkar hur nöjda de känner sig. Kritiken riktas framför allt mot multifunktionella bassänger, där många ska tävla om samma område och det inte finns någon tydlig uppdelning mellan olika aktiviteter.

– Lösningen kan sammanfattas i ett ord: Flexibilitet. En möjlighet är att bygga bassänger som kan anpassas efter olika behov. Exempelvis har i stort sett alla nya bassänger för undervisningsbruk rörligt golv så att man kan ändra bassängens djup efter behov. Bassängerna kan användas till allt från simundervisning, babysim, vattengymnastik, rehabilitering med mera. Bra akustik är också mycket viktigt, särskilt i större anläggningar, där flera olika grupper ska samsas om utrymmet, säger Ulf Isaksson.   

Fakta: Om Ablix AB

  • Konsultföretag med 11 medarbetare och med fokus på bad- och rekreationssektorn 
  • Arbetar med genomförbarhetsstudier, anläggnings- och affärsutveckling, inköp med mera
  • Har hjälpt över 60 kommuner i Sverige med att utveckla befintliga simhallar och med hjälp och stöd i planeringsfasen av nya badhus.
Nya simhallar är både hållbara och flexibla - Troldtekt intervju med badkonsulten Ulf Isaksson från Ablix AB

Foto:
Ulf Isaksson
Badkonsulent från Ablix AB och medlem i Svenska Simförbundets anläggningsråd

Tema: Simma i den goda arkitekturen

Över hela Sverige är byggandet av badhus och simhallar i full gång. Det är ett utmanande uppdrag att rita en simhall eftersom det nu ska finnas plats för både den aktiva tonåringen, den seriösa tävlingssimmaren och nybörjaren.

I temat "Simma i den goda arkitekturen" sätter Troldtekt fokus på arkitektoniska utmaningar och möjligheter med de nya simhallarna.

>> Läs mer temaartiklar här

Troldtekt ljudabsorbenter i simmanläggninger