Välj trä med ansvarsfullt avtryck

3:e sep. 2019

Träbyggen vinner mark, liksom dokumenterat hållbara byggen. Den kombinationen gör det upplagt för att välja trä från FSC®-certifierade skogar som garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

Troldtekt köper in en stor mängd FSC-certifierat trä – och är sedan 2018 godkända att leverera akustikplattor där allt trä i den enskilda plattan lever upp till FSC-kraven.

Träbyggen vinner mark, liksom dokumenterat hållbara byggen. Den kombinationen gör det upplagt för att välja trä från FSC®-certifierade skogar som garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar

Byggen runtom i världen ger upphov till stora utsläpp av koldioxid. Men med trä som primärt byggmaterial kan byggnader göra ett mer positivt avtryck på klotet. Och när träet är FSC-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det kommer från ansvarsfulla skogsbruk.

FSC är ett internationellt, icke-vinstdrivande märknings- och certifieringssystem för trä och papper. Systemet har bred uppbackning från gröna organisationer som Världsnaturfonden WWF, bland annat eftersom FSC både väger in sociala, miljömässiga och ekonomiska intressen.

– Våra standarder på det globala planet bygger på överordnade principer och kriterier som är enhetliga, och det gör systemet genomskådligt och jämförbart mellan olika länder. Totalt omfattar FSC drygt 200 indikatorer som tolkas nationellt så att systemet ger största möjliga värde i det enskilda landet, förklarar Loa Dalgaard Worm.

Hon är direktör för strategi och utveckling på FSC i Danmark, där Troldtekt är FSC-certifierat. 

Certifierade skogar vinner mark

FSC-certifierade produkter väger tungt i certifieringen av hållbara byggnader i de utbredda systemen DGNB, LEED och BREEAM. Därför är det naturligt att FSC-certifierade skogar vinner mark i takt med den hållbara vågen inom byggbranschen.

Här är några fakta från FSC International:

 • I hela världen finns det cirka 195 miljoner hektar FSC-certifierad skog, fördelat på 84 länder. Arealen är 30 procent större än för sju år sedan. 
 • Av världens FSC-skogar ligger 50 procent i Europa och Ryssland, medan 34 procent ligger i Nordamerika.
 • Sverige är det nordeuropeiska land som har mest FSC-certifierad skog – 13,4 miljoner hektar.

Loa Dalgaard Worm menar att byggherrar, arkitekter och rådgivare kan bidra till att användningen av trä från ansvarfullt skogsbruk ökar ännu mer. Hon uppmanar till att välja träprodukter utifrån funktion så att det – även på global skala – finns nog med certifierat trä:

– Generellt ser vi en mycket begränsad kunskap om olika träslags egenskaper och funktion, och därmed är efterfrågan och trycket höga på några få träslag. Varför inte hitta liknande egenskaper hos klotets övriga 60 000 träslag?

– Trä har rent generellt många fantastiska egenskaper som även överensstämmer med en rad av FN:s mål för hållbar utveckling. Bara genom att bygga den bärande konstruktionen i trä i stället för tegel sparar du lätt 20 procent av koldioxidutgifterna och ofta mycket mer – förutsatt att träet då kommer från hållbart skogsbruk, säger Loa Dalgaard Worm.

Träbyggen vinner mark, liksom dokumenterat hållbara byggen. Den kombinationen gör det upplagt för att välja trä från FSC®-certifierade skogar som garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

Troldtekt vill öka andelen

Troldtekt köper in en stor mängd FSC-certifierat trä från danska skogar – och man vill gärna köpa ännu mer när fler skogar i Danmark förhoppningsvis blir certifierade. Troldtekt fick FSC-certifiering år 2013 och är sedan 2018 godkända som leverantör av akustikplattor i kategorin ”FSC 100%” (FSC®C115450). Det betyder att allt trä i den enskilda plattan lever upp till FSC-kraven.

– En väsentlig del av vår produktion är FSC-certifierade plattor, men vi vill producera ännu fler. Hållbar produktion utgör grunden för vår strategi, och marknadens efterfrågan på certifierade produkter ökar. Vi upplever en stor efterfrågan, säger Peer Leth, vd på Troldtekt A/S.

Förutom hållbarhetsaspekterna med FSC fäster han sig vid ny forskning från Birmingham Institute of Forest Research. Här har forskarna kommit fram till att unga träd (under 140 år) i nyare, omplanterade skogar tar upp och lagrar mer koldioxid än gamla träd i till exempel regnskog.

– Det stämmer väl överens med våra processer där vi tar rödgran från de yngre, danska produktionsskogarna och där det med FSC-certifieringen kan dokumenteras att man inte fäller fler träd än vad skogen kan reproducera. Dessutom dokumenteras en rad andra miljömässig och social hänsyn, säger Peer Leth.

Kort väg från skog till fabrik

Troldtekt är en naturprodukt till 100 procent där all träråvara kommer från danska skogar. Och så får det gärna fortsätta, förklarar Peer Leth:
 
– Våra närmsta alternativ till danskt trä är att importera från Sverige eller Norge, men det går ut över vår hållbarhetsprofil eftersom råvarorna då ska transporteras över stora avstånd. Därför ser vi gärna fler FSC-certifierade skogsarealer i Danmark.

Fakta: Tio fördelar med att välja FSC

 1. FSC garanterar omfattande omtanke om natur, djur och människor i skogen.
 2. FSC-märkningen är en garant för att det inte fälls fler träd än vad skogen själv kan reproducera.
 3. Delar av FSC-certifierade skogar undantas från kommersiell avverkning, och områden med hotade djur och växter skyddas.
 4. Ursprungsbefolkningar som indianer och samer garanteras sin rätt att bruka skogen som de alltid har gjort. Heliga områden och jaktmarker undantas till exempel från avverkning.
 5. Lokala arbetare får utbildning, säkerhetsutrustning och rimlig lön.
 6. Lokalbefolkningen får glädje av intäkterna från skogen och lokal arbetskraft används.
 7. Allt trä kan spåras tillbaka till hållbart brukade skogar och ansvarsfulla källor. Alla led mellan skogen och dig certifieras – oavsett hur många led det är.
 8. FSC-certifiering är en verksamhet man kan leva på – både som skogsägare, arbetare och producent. FSC har som bonus att natur och människor får bättre livsvillkor.
 9. Alla typer av skog kan FSC-certifieras, från nordisk barrskog till tropisk regnskog – även plantager.
 10. FSC-märkningen finns på alla typer av produkter som är tillverkade av träfiber, till exempel golv, trall, papper, grillkol, isolering, möbler, interiör, smycken och förpackningar. 

Källa: FSC Danmark

Träbyggen vinner mark, liksom dokumenterat hållbara byggen. Den kombinationen gör det upplagt för att välja trä från FSC®-certifierade skogar som garanterar socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar

FOTO:
Loa Damgaard Worm, Direktör för strategi och utveckling på FSC i Danmark.

TEMA: Trä i byggen

Trä är ett sunt, elegant och flexibelt naturmaterial som gör positiv skillnad för koldioxidutsläppen. Och när träet är FSC®-certifierat får byggherrar och rådgivare dokumentation på att det kommer från ansvarsfulla skogsbruk.

Här på temasidan sätter Troldtekt AB fokus på fördelarna med träbyggen.

Troldtekt onlinetema: Mer trä i byggen