TEMA: Transformation

Transformation

I Europa står byggnader för 40 procent av resurs- och energiförbrukningen. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader.

Omvandling är temat för den här sidan, där du också kan läsa om begrepp som livscykelkostnad (LCC) och livscykelanalys (LCA).

Troldtekt cementbunden träull är ett robust material med en lång livslängd på minst 50 år – och enligt vår erfarenhet mer än 75 år. Därför kan akustikplattorna ofta bevaras under omvandlingen av en byggnad. Du kan se ett antal framgångsrika exempel på detta här på temasidan.

Byggnader ska göra livet bättre

Alltför ofta blir hållbarhet en fråga om att hantera skuldkänslor och minimera skadorna på miljön, säger professor Michael Braungart, en av grundarna av Cradle-to-Cradle-designkonceptet.

Istället borde vi bygga hus som stöder och förbättrar livet och lämnar ett positivt avtryck. För att åstadkomma det måste byggnaderna bli mer flexibla och utformade som tjänster.

 

 

 

 

 

 

Michael Baumgart

Framtidens byggnader måste gå att ta isär

Byggbranschen måste övergå från ett linjärt till ett cirkulärt tänkesätt, där fler material återvinns på högsta möjliga värdenivå. Det säger Kasper Guldager Jensen, grundare av GXN och medlem i den danska regeringens rådgivande organ för cirkulär ekonomi.

För att lyckas med detta krävs bland annat en ny estetisk strategi och cirkulära byggregler som gör det möjligt att ta tillvara och återanvända byggmaterial från befintliga byggnader.

 

 

 

 

 

 

Troldtekt, Kasper Guldager

Livslängd väger tungt vid hållbart byggande

Håller byggmaterialet i 50 år eller måste det bytas ut efter 15? Svaret är avgörande för byggnadens ekonomi och miljöpåverkan.

Därför är det viktigt att vara väl förtrogen med begreppen livslängdskostnad (LCC) och livscykelanalys (LCA) när du ska bygga hållbart, i synnerhet om du vill certifiera byggnaden. Vi har talat med specialforskaren Harpa Birgisdottir om livslängd hos byggmaterial.

 

 

 

 

 

Troldtekt Harpa Birgisdottir

Innovationsfabriken

Transformation

Kärleken till trä var tydlig då GORI byggde sin fabrik i Kolding på 1970-talet. Numera hyser byggnaden International Business College, som har låtit den nya miljön präglas av den ursprungliga atmosfären och användningen av trä. De gamla Troldtekt-taken har bevarats och kompletterats med ny väggbeklädnad i svart Troldtekt och trälister.

Se bilder och läs mer

Ristorante DaVinci

Transformation

Det före detta biblioteket vid stranden av Mariagerfjorden har omvandlats till en populär italiensk restaurang. Som ett led i omvandlingen krävdes en omfattande renovering, där endast de ursprungliga Troldtekt-taken fick vara kvar. Den mattsvarta färgen löper som en ”svart tråd” genom restaurangen och vidare ut på byggnadens fasad.

Se bilder och läs mer

Livsstilshuset X-Akt

Troldtekt, X-Akt

Den gamla industrilokalen renoverades och den imponerande utställningshallen behölls nästan som då den användes av Hernings textilindustri i mitten av förra seklet. Ett grönt betonggolv, grova väggar och de ursprungliga Troldtekt-taken kontrasterar snyggt mot de designpärlor som X-Akt säljer.

Se bilder och läs mer

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter