Tema: Transformation

Transformation

I Europa står byggnader för 40 procent av material- och energiförbrukningen. Det finns stor potential för att nyttja resurserna bättre genom att välja hälsosamma material som har lång livslängd, och genom att omvandla befintliga byggnader.

Läs ett intervju med dr. Prof. Michael Braungart, en av världens ledande miljötänkare och grundarna av Cradle-to-Cradle designkoncept. Under rubriken "Byggnader ska göra livet bättre" delar han sina tankar om byggnaders hållbarhet och positiva avtryck.

I detta tema kan du också läsa om materialåtervinning på högsta möjliga värdenivå i intervjun med Kasper Guldager Jensen, vd för GxN och medlem i den danska regeringens rådgivende organ för cirkulär ekonomi. Lära dig dessutom om två viktiga begrepp inom hållbar byggnad: livslängdskostnad och livscykelanalys.

Besök också en utbildningsbyggnaden restaurang och ett inrednings- och livsstilshus. Alla tre byggnaderna har genomgått en lyckad omvandlingsprocess, där de ursprungliga Troldtekt-taken har bevarats och fått nytt liv. 

Byggnader ska göra livet bättre

Alltför ofta blir hållbarhet en fråga om att hantera skuldkänslor och minimera skadorna på miljön, säger professor Michael Braungart, en av grundarna av Cradle-to-Cradle-designkonceptet.

Istället borde vi bygga hus som stöder och förbättrar livet och lämnar ett positivt avtryck. För att åstadkomma det måste byggnaderna bli mer flexibla och utformade som tjänster.

 

 

 

 

 

 

Michael Baumgart

Framtidens byggnader måste gå att ta isär

Byggbranschen måste övergå från ett linjärt till ett cirkulärt tänkesätt, där fler material återvinns på högsta möjliga värdenivå. Det säger Kasper Guldager Jensen, grundare av GXN och medlem i den danska regeringens rådgivande organ för cirkulär ekonomi.

För att lyckas med detta krävs bland annat en ny estetisk strategi och cirkulära byggregler som gör det möjligt att ta tillvara och återanvända byggmaterial från befintliga byggnader.

 

 

 

 

 

 

Troldtekt, Kasper Guldager

Livslängd väger tungt vid hållbart byggande

Håller byggmaterialet i 50 år eller måste det bytas ut efter 15? Svaret är avgörande för byggnadens ekonomi och miljöpåverkan.

Därför är det viktigt att vara väl förtrogen med begreppen livslängdskostnad (LCC) och livscykelanalys (LCA) när du ska bygga hållbart, i synnerhet om du vill certifiera byggnaden. Vi har talat med specialforskaren Harpa Birgisdottir om livslängd hos byggmaterial.

 

 

 

 

 

Troldtekt Harpa Birgisdottir

Innovationsfabriken

Transformation

Kärleken till trä var tydlig då GORI byggde sin fabrik i Kolding på 1970-talet. Numera hyser byggnaden International Business College, som har låtit den nya miljön präglas av den ursprungliga atmosfären och användningen av trä. De gamla Troldtekt-taken har bevarats och kompletterats med ny väggbeklädnad i svart Troldtekt och trälister.

Se bilder och läs mer

Ristorante DaVinci

Transformation

Det före detta biblioteket vid stranden av Mariagerfjorden har omvandlats till en populär italiensk restaurang. Som ett led i omvandlingen krävdes en omfattande renovering, där endast de ursprungliga Troldtekt-taken fick vara kvar. Den mattsvarta färgen löper som en ”svart tråd” genom restaurangen och vidare ut på byggnadens fasad.

Se bilder och läs mer

Livsstilshuset X-Akt

Troldtekt, X-Akt

Den gamla industrilokalen renoverades och den imponerande utställningshallen behölls nästan som då den användes av Hernings textilindustri i mitten av förra seklet. Ett grönt betonggolv, grova väggar och de ursprungliga Troldtekt-taken kontrasterar snyggt mot de designpärlor som X-Akt säljer.

Se bilder och läs mer

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ich få aktuell inspiration om akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande levereras direkt til din inkorg.

Nyhetsbrevet utkommer ungefär fyra gånger per år och varje utgåva erbjuder en relevant tema, som beskrivs med artiklar, bilder och videoklipp.

Troldtekt nyhetsbrev

Temaöversikt

Troldtekt fokuserar genom temautgåvor löpande på aktuella trender inom akustik, inomhusklimat, arkitektur och hållbart byggande.

Troldtekt Newsletter