Cementbundna träullsplattor

Troldtekt är cementbundna träullsplattor gjorda av naturens egna material - trä  (träull) och cement

Trä

Trämaterialet i Troldtekt är gran från lokala skogar. I Danmark planteras fler träd än vad som avverkas, vilket gör att danskt trä är en förnybar källa. Träd är också en koldioxidneutral naturresurs, eftersom de under uppväxten absorberar lika mycket koldioxid som avges vid hantering, avverkning och transport.

Troldtekt är FSC®-certifierat (FSC®C115450), vilket innebär att vi kan erbjuda produkter som produceras med trä som härstammar från ansvarsfullt skogsbruk.

Troldtekt är dessutom PEFC™-certifierat. Det betyder att vi kan leverera certifierade akustikplattor med trä från dokumenterat hållbara skogar som lever upp till PEFC:s principer.

I produktionen av Troldtekt akustikplattor använder vi uteslutande certifierat trä. Som kund kan du själv välja om dina Troldtekt akustikplattor ska vara FSC- eller PEFC™-certifierade.

Troldtekt cement

Cement

Vid tillverkningen av Troldtekt-plattorna används endast cement från Aalborg Portland A/S, som med minimal miljöpåverkan utvinner råmaterialen från dansk berggrund.

Krita och sand är de viktigaste råmaterialen som används för att göra Portlands cement. Både krita och sand utvinns i Danmark, där man använder sandmuddring för att hålla kanalerna farbara.

Aalborg Portland är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 14001 och EU:s miljöledningssystem EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Troldtekt acoustic panel

Träull

Troldtekts cementbundna träullsplattor för akustikbeklädnad av väggar och tak tillverkas på vår fabrik i danska Troldhede.

Troldtekts akustikserie innehåller plattorna TroldtektTroldtekt PlusTroldtekt A2,  en prisbelönt designserie och ett brett utbud av tillbehör.

Alla Troldtekt-plattor har samma karakteristiska utseende och unika ljudabsorberande egenskaper.